Toàn Nguyễn Toán học Lớp 6

Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau:

Chỉ dùng mình các bài tập này với ☺️

4
4 Câu trả lời
 • Nguyễn Đăng Khoa
  Nguyễn Đăng Khoa

  Bài 3:

  • Tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m được biểu diễn: - 20 (m)
  • Tàu tiếp tục lặn thêm 15 m được biểu diễn: - 15 (m)

  Khi đó vị trí của tàu ngầm được biểu diễn: (-20) + (-15) = - 35 (m)

  Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.

  Trả lời hay
  2 Trả lời 08:38 21/11
  • Đậu Phộng
   Đậu Phộng

   Bài 1:

   abDấu của (a+b)
   2546+
   -51-37-
   -234112-
   2 027-2 021+
   Trả lời hay
   1 Trả lời 08:36 21/11
   • Nguyễn Đăng Khoa
    Nguyễn Đăng Khoa

    Bài 2:

    a) 23 + 45 = 68

    b) (- 42) + (- 54) = - (42 + 54) = - 96

    c) 2 025 + (- 2 025) = 0

    d) 15 + (- 14) = (15 – 14) = 1

    e) 33 + (- 135) = - (135 – 33) = 102

    Trả lời hay
    1 Trả lời 08:37 21/11
    • Hoa Lê Thị
     Hoa Lê Thị

     Nguyễn Đăng Khoa giỏi ghê 

     0 Trả lời 5 ngày trước

     Toán học

     Xem thêm