Thủy Thu Tiếng Anh

Thứ tự các tính từ trong tiếng anh

3
3 Câu trả lời
 • Thùy Chi
  Thùy Chi

  Bạn tham khảo tại đây nhé: https://vndoc.com/trat-tu-cac-tinh-tu-trong-tieng-anh-88273

  Trả lời hay
  1 Trả lời 22:24 02/02
 • Tiểu Báo
  Tiểu Báo

  Opinion - Size - Shape - Age - Color - Origin - Material - Purpose

  0 Trả lời 22:22 02/02
 • Milky Nugget
  Milky Nugget

  Opinion → Size → Age → Shape → Color → Origin → Material → Purpose

  0 Trả lời 22:23 02/02

Tiếng Anh

Xem thêm