Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3

Cách đặt câu hỏi với từ gạch chân

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Makes questions for the underlined parts

1. ______________________________

My name is Anna.

2. ______________________________

It is A-N-N-A.

3. ______________________________

His name is Tom.

4. ______________________________

Yes, that is John.

5. ______________________________

I am very well, thank you.

6. ______________________________

This is a pencil case.

7. ______________________________

I am nine years old.

8. ______________________________

They are Linda and Susan.

9. ______________________________

She is my friend.

10. ______________________________

That is my teacher.

11. ______________________________

My friend is eleven years old.

12. ______________________________

My rubber is blue.

13. ______________________________

My mother is in the kitchen.

14. ______________________________

This is my classroom.

15. ______________________________

He often plays cards after dinner.

16. ______________________________

I get up at 6.00 a.m everyday.

17. ______________________________

There are three chairs in the living room

18. ______________________________

The kite is next to the sofa.

19. ______________________________

No, I don’t have any planes.

20. ______________________________

Tony and Lucy are watching TV.

-The end-

Đáp án đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3

Makes questions for the underlined parts

1. What’s your name?

2. How do you spell your name, Anna?

3. What’s his name?

4. Is that John?

5. How are you?

6. What is this?

7. How old are you?

8. Who are they?

9. Who is she?

10. Who is that?

11. How old is your friend?

12. What color is your rubber?

13. Where is your mother?

14. What is this?

15. What does he do after dinner?

16. What time do you get up everyday?

17. How many chairs are there in the living room?

18. Where is the kite?

19. Do your have any planes?

20. What are Tony and Lucy doing?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1, Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 3.232
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm