Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 10. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 4)

Môn Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Để tạo bảng, thực hiện lệnh …

A. Insert ->Tables ->Table

B. Insert ->Table ->Tables

C. Table ->Insert ->Tables

D. Tables ->Insert ->Table

Câu 2: Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 tương ứng với tổ hợp phím …

A. Ctrl+D B. Ctrl+I C. Ctrl+B D. Ctrl+U

Câu 3: Trình bày văn bản bao gồm các chức năng…

A. định dạng kí tự, đoạn văn và trang văn bản

B. định dạng kí tự và đoạn văn bản

C. định dạng trang văn bản, kí tự

D. định dạng trang văn bản, đoạn văn bản

Câu 4: Để chèn thêm một hàng, cần thực hiện …

A. nhấp phải chuột, chọn Insert Columns to the Right

B. nhấp phải chuột, chọn Insert Rows Bilow

C. nhấp phải chuột, chọn Insert Columns to the Left

D. nhấp phải chuột, chọn Insert Rows

Câu 5: Để chèn thêm một cột, thực hiện lệnh …

A. nhấp phải chuột, chọn Insert Rows Bilow

B. nhấp phải chuột, chọn Insert Columns

C. nhấp phải chuột, chọn Insert Columns to the Left

D. nhấp phải chuột, chọn Insert Columns to the Right

Câu 6: Để thực hiện tách một ô thành nhiều ô, thực hiện lệnh …

A. nhấp phải chuột, chọn Split Cells

B. chọn Page Layout>Split Cells

C. nhấp trái chuột, chọn Split Cells

D. chọn Page Leyout>Split Cells

Câu 7: Có hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là VNI và …

A. TELEX B. TCVN3 C. VNI-Windows D. Unicode

Câu 8: Hệ soạn thảo văn bản là phần mềm…

A. hệ thống B. tiện ích C. đóng gói D. ứng dụng

Câu 9: Chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ sau: "Chuwcs mungf nawm mowisz"

A. Chúc mừng nam mói

B. Chúc mừng năm mới

C. Chúc mùng nằm mơi

D. Chức mùng năm mơi

Câu 10: Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 10 học kì 2 - Đề 4 tương ứng với tổ hợp phím …

A. Ctrl+B B. Ctrl+U C. Ctrl+D D. Ctrl+I

2. Đáp án kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 4)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

C

C

A

D

B

A

A

D

D

B

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 10. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10 đề thi học kì 2 lớp 10 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Một số tài liệu liên quan khác:

Đánh giá bài viết
5 432
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Xem thêm