Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KSCL HỌC KỲ II
MÔN GDCD 7
THỜI GIAN 45’
I. Ma trận
Chủ đề
Mức đ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
TN
TN
TL
VDT
VDC
QuyÒn
nghÜa
cña c«ng
d©n b¶o
m«i
tr
ư
êng.
Nhận biết
các hành
vi
Số câu
Số điểm
%
5
1,25
12,5%
6
2,75
27,5%
QuyÒn
nghÜa
cña c«ng
d©n
VH-GD
KT
Nhận biết
các hành
vi
Hiểu
được ý
nghĩa
của việc
bảo vệ
di sản
văn hóa
Số câu
Số điểm
%
4
1,0
10%
1
2,5
25%
5
3,5
35%
QuyÒn
nghÜa
cña tr em
Nhận biết
về quyền
trẻ em
Hiểu
về
quyền
trẻ em
Thể
hiện ý
thức của
công
dân
nghĩa
vụ, bổn
phận
của trẻ
em
Số câu
Số điểm
%
1
0,25
2,5%
2
0,5
5%
1
3,0
30%
4
3,75
37,5%
T. Số câu
T. Số điểm
11
4,0
1
3,0
1
3,0
15
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
%
40%
30%
30%
100%
II. Đề bài
Phần trắc ngiệm: 3 điểm
Câu 1: Trong các hành vi sau đây hành vi nào xâm phạm quyền trẻ em?
A. Mọi trẻ em đều được đến trường đúng độ tuổi.
B. Đưa trẻ em vào trường giáo dưỡng.
C. Bắt trẻ em bỏ học kiếm tiền.
D. Trẻ em được cha mẹ, ông chăm sóc, nuôi dướng.
Câu 2: Trong trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường phạm tội em sẽ:
A. Im lặng, bỏ qua.
B. Biết sai nhưng sợ bị trả t nên làm theo.
C. Nói với bố mẹ hoặc thầy để nhờ sự giúp đỡ.
D. Bỏ học n không dám ra đường sợ trả thù.
Câu 3: Theo công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em t trẻ em mấy quyền?
A. Một quyền.
B. Hai quyền.
C. Ba quyền.
D. Bốn quyền.
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ .....để hoàn thành khái niệm:
Môi trường là........, tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người
thiên nhiên.
A. Toàn bộ các điều kiện t nhiên nhân tạo bao quanh con người
B. Các điều kiện tự nhiên
C. Các điều kiện hội
D. Các điều kiện nhân tạo
Câu 5: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ.... đ hoàn thiện khái niệm sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tài nguyên thiên nhiên là....có sẵn trong tự nhiên con người thể khai thác, chế
biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người:
A. Những vật chất
B. Những của cải vật chất
C. Những giá trị giá
D. Nguồn lợi
Câu 6: Trong các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi
trường?
A. Khai thác nước ngầm bừa bãi.
B. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học nơi ở.
C. Vất rác bừa bãi xuống kênh mương, ao hồ.
D. Khai thác rừng đầu nguồn một cách bừa bãi.
Câu 7: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm hủy hoại i trường?
A. Khai thác thủy, hải sản bằng chất nổ.
B. Khai thác gỗ theo chu kỳ, kết hợp cải tạo rừng.
C. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
D. Không săn bắn t rừng, động vật quý hiếm.
Câu 8: Câu tục ngữ nào nói về vấn đề môi trường.
A. Rừng vàng, biển bạc.
B.Chớ thấy sóng cả ngã tay chèo.
C.Người ta hoa đất.
D.Mau sao trời nắng, vắng sao trời mưa.
Câu 9: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và bảo vệ di sản
văn hóa?
A. Đập phá các di sản văn hóa.
B. Lấy cắp cổ vật về nhà.
C. Buôn bán cổ vật không giấy phép.

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân lớp 7. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 7 môn khác Xem thêm