Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 bao gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán và kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 2

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (3 điểm)

Câu 1: Số liền trước của số 3579 là số?

A. 3580 B. 3578 C. 3577 D. 3581

Câu 2: Số nhỏ nhất trong dãy số: 1295, 1594, 1639, 1659, 1273, 1950 là:

A.1295 B.1273 C.1594 D.1950

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8m 2dm 6cm = …cm

A. 826 B. 862 C.820 D.806

Câu 4: Ngày 11 tháng 5 là ngày thứ hai. Vậy ngày 20 tháng 5 là ngày thứ mấy?

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm

Câu 5: Cho dãy số dưới đây: 72; 59; 45; 69; 53; 30; 20; 48

a, Dãy số trên có bao nhiêu số?

A. 5 số B. 6 số C. 7 số D. 8 số

b, Số thứ năm trong dãy là số?

A. 30 B. 20 C. 53 D. 69

Câu 6: Bây giờ là buổi chiều, kim dài đồng hồ chỉ số IV, kim ngắn chỉ số XI. Hỏi hiện tại là mấy mấy giờ?

A. 16 giờ 45 phút B. 4 giờ 45 phút

C. 16 giờ 9 phút D. 4 giờ 9 phút

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

6 943 + 1 347 9 822 - 2 918 1 816 x 4 3 192 : 7

Câu 2: Tìm X, biết:

28326 - X = 15327 + 6783 X x 6 = 3048 : 2

Câu 3: Một lớp học có 40 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như vậy có bao nhiêu học sinh?

B. Lời giải và đáp án đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BBACD,CA

II. Phần tự luận

Câu 1: (Học sinh tự đặt phép tính)

6 943 + 1 347 = 8290 9 822 - 2 918 = 6904

1 816 x 4 = 7264 3 192 : 7 = 456

Câu 2:

28326 - X = 15327 + 6783

28326 - X = 22110

X = 28326 - 22110

X = 6216

X x 6 = 3048 : 2

X x 6 = 1524

X = 1524 : 6

X = 254

Câu 3: Một lớp học có 40 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như vậy có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

5 tổ gồm 40 học sinh

3 tổ gồm …? học sinh

Bài giải:

1 tổ có số học sinh là:

40 : 5 = 8 (học sinh)

3 tổ có số học sinh là:

8 x 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 3 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 3 hay SGK môn Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
11 1.201
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm