Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm bảng ma trận và đáp án đề thi chuẩn theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về chi tiết bài viết và bảng ma trận đề thi.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây.

Câu 1. Chữ số 5 trong số thập phân 97,253 có giá trị là: 1đ ( M1)

A. 50

B. 500

C. \frac{5}{10}

D. \frac{5}{100}

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm) (M1)

a. 78,02 > 77,65 ....;

b. 240 – 100 x 2 = 40....

Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 8 cm là : 1đ ( M1)

A. 120 cm2

B. 120 cm3

C. 64 cm3

D. 16 cm3

Câu 4. Điền vào chỗ ..... 1đ ( M2)

a) 7,002 m3 = ....... ....dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = ........ ....dm3

Câu 5. Đặt tính rồi tính: 1đ ( M2)

3 giờ 27 phút + 2 giờ 18 phút ;

15,7 phút x 3

Câu 6. Điền dấu > ; < ; = cho thích hợp vào chỗ,.......1đ (M2)

2 giờ 15 phút ......... 135 phút

3 năm 3 tháng ......... 33 tháng

Câu 7: Tìm x: (1 điểm) (M3)

x + 35,2 = (25,6 x 3,4)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 8. Hình tam giác có cạnh đáy 28 cm, chiều cao 0,5dm. Diện tích của hình tam giác đó là: (M3)

A. 1400cm2

B. 700cm

C. 14 cm2

D. 700cm2

Câu 9. Một hình tròn có đường kính là 8 cm, tính diện tích hình tròn đó? (M3)

Trả lời : Diện tích hình tròn đó là.................. cm2.

Câu 10: (1đ)

Một mảnh đất hình thang có số đo hai đáy lần lượt là 85 mét và 35 mét. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích mảnh đất này là bao nhiêu mét vuông? ( M4)

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu 1: Đáp án D (1đ)

Câu 2: a) Đ ; b) Đ

Câu 3: Đáp án B (1đ)

Câu 4: a) 7,002 m3 = 7002 dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = 3,453 dm3

Câu 5: a) 5 giờ 45 phút (0,5đ) ; b) 47,1 phút (0,5đ) .

Câu 6: 2 giờ 15 phút = 135 phút (0,5đ)

3 năm 3 tháng > 33 tháng (0,5đ)

Câu 7: Tìm x: (1 điểm)

x + 35,2 = (25,6 x 3,4)

x + 35,2 = 87,04 ( 0,5đ)

x = 87,04 - 35,2

x = 51,84 ( 0,5đ)

Câu 8. Đáp án D (1đ)

Câu 9: Trả lời : Diện tích hình tròn đó là: 50,24 cm2.

Câu 10

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) : 2 = 60 (m) (0,2đ)

Diện tích mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) x 60 : 2 = 3600(m2) (0,2đ)

Đáp số: 3600m2 (0,2đ)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác mà cách làm đúng và kết quả đúng vẫn cho điểm tối

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Đọc viết , so sánh thập phân và các phép tính với số thập phân, tìm x

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

1;2

5

7

1;2

5;7

Số điểm

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi các đơn vị đo thời gian, Viết được số đô thể tích dưới dạng STP

Số câu

2

2

Câu số

4;6

4,6

Số điểm

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, giải được các bài toán liên quan đến diện tích.

Số câu

1

2

1

3

1

Câu số

3

8;9

10

3;8;9

10

Số điểm

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

7

3

Số điểm

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
23 3.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm