Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 18,2 > 18,19 ▭

b) 25,149 < 25,15 ▭

c) 5% = 0,5 ▭

d) 1/4 = 0,25 ▭

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 10,038 đứng ở:

A. Hàng chục

B. Hàng đơn vị

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 13/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 13,8

B. 8,13

C. 0,625

D. 1,625

c) Thể tích của hình lập phương cạnh 9cm là:

A. 81 cm3

B. 324 cm3

C. 486 cm3

D. 729cm3

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 13 dm3 54 cm3 =… dm3 là:

A. 13,54

B. 13,054

C. 13,0054

D. 1,354

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 927,18 + 135,84

b) 215,46 – 194, 73

c) 176,54 x 8,7

d) 75,6 : 13,5

Bài 4. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 57,65 m ▭ 576,5dm

b) 1 m345 dm3 ▭ 1,45 m3

c) 5 tấn 25kg ▭ 5,025 tấn

d) 2 giờ 40 phút ▭ 2,4 giờ

Bài 5. Tổng số trẻ em được tiêm chủng ở 4 thôn của xã Hồng Thái là 350 em. Xem biểu đồ dưới đây, em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

a) Thôn Đoài:…em

b) Thôn Thượng: …em

c) Thôn Trung:…em

d) Thôn Đông:…em

Bài 6. Một hình hộp chữ nhật có 1/2 chu vi đáy là 12,6dm, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và bằng 7/5 chiều cao. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

Bài 2.

a. C

b. D

c. D

d. B

Bài 3.

Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Bài 4.

a) =

b) <

c) =

d) >

Bài 5.

a) 63

b) 84

c) 91

d) 112

Bài 6.

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

12,6 : 9 x 4 = 5,6 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

12,6 – 5,6 = 7 (dm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

5,6 : \frac{7}{5} = 4 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

12,6 x 2 x 4 = 100,8 (dm2)

Diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật là:

7 x 5,6 x 2 = 78,4 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

100,8 + 78,4 = 179,2 (dm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 100,8 dm2

Diện tích toàn phần: 179,2 dm2

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
162 28.366
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm