Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành các em học sinh lớp 1, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán 1, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

>> Đề trước: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Hình đã cho có:

…… khối hình lập phương

…… khối hình hộp chữ nhật

Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 8, 9.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 4, 1.

Bài 4:

Hình đã cho có:

+) 6 khối hình lập phương (đó là 6 khối rubic).

+) 5 khối hình hộp chữ nhật (đó là 5 miếng bánh).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

>> Bài tiếp theo: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 3

-----------------------------------------

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2 là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Cánh Diều có đáp án chi tiết. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán 1.

Tham khảo:

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2. Các bạn có thể tham khảo thêm: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
10 17.798
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

    Xem thêm