Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022 - Tất cả các môn

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 các môn học chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27

PHÒNG GD& ĐT ……….

………………………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt lớp 1

Năm học: 2021-2022

PHÒNG GD VÀ ĐT ………….

TRƯỜNG ……………………

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Mẫu 1

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng


TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1


Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

02

01

1

Câu số

1,2

3

02

02

Số điểm

2,0

1,0

7.0

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2


Viết

Số câu

1

1

1

1

1

1

Câu số

4

7,0

5

1

1

Số điểm

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Mẫu 2

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1

Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

02

01

1

Câu số

1,2

3

02

02

Số điểm

2,0

1,0

7.0

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2

Viết

Số câu

1

1

1

1

1

1

Câu số

4

7,0

5

1

1

Số điểm

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Số điểm

10

Mẫu 3

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

1

1

Số điểm

6,0

6,0

b) Đọc hiểu

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

1

1

3

1

1

Số điểm

2,0

6,0

1,0

1,0

3,0

1

6,0

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ 20 chữ/15 phút)

Số câu

1

1

Số điểm

6,0

6,0

b) Bài tập

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Tổng

Số câu

1

1

1

1

2

1

1

Số điểm

2,0

1,0

6,0

1,0

3,0

1,0

6

Mẫu 4

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

1

1

Số điểm

7,0

7,0

b) Đọc hiểu

Số câu

1( câu 1)

1( câu 2)

1( câu 3)

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

1

1

1

1

2

1

1

Số điểm

1,0

7,0

1,0

1,0

2,0

1,0

7,0

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ 20 chữ/15 phút)

Số câu

1

1

Số điểm

7,0

7,0

b) Bài tập

Số câu

1 (câu 4)

1( câu 5)

1( câu 6)

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

1

1

1

1

2

1

1

Số điểm

1,0

1,0

7,0

1,0

2,0

1,0

7,0

>>> Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022

2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu 1

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

4

(câu 1, 2, 3, 4

1

(câu 8)

3

(câu 6, 5, 7)

1

(câu 9)

1

(câu 12)

10

Số điểm

2

2

2

1

1

8

Hình học và đo lường

Số câu

1

(câu 10 )

1

(câu 11)

2

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

4

2

3

1

1

1

12

Số điểm

2

3

2

1

1

1

10

Mẫu 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

HÌNH HỌC:

- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Số câu

1

1

Câu số

Câu 4

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0

>>> Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm học 2021 - 2022

3. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27

Ma trận nội dung môn Tin học lớp 1 năm 2021 - 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

1. Làm quen với máy tính.
Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1

3

4

2. Em tập vẽ
Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác

Số câu

2

1

2

6

Số điểm

2.5

2

2.5

6

Tổng

Số câu

4

3

2

10

Số điểm

3.5

4

2.5

10

Ma trận câu hỏi môn Tin học lớp 1 năm 2021 - 2022

Mạch kiến thức kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

1

2

1

3

1

2. Em tập vẽ

Số câu

1

2

1

1

1

2

4

Số điểm

0,5

2

1

0.5

2

1

5

Tổng

Số điểm

1.5

2

2

2

0,5

2

4

6

Tỷ lệ

35%

40%

25%

100%

>>> Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022

Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022 - Tất cả các môn trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
2 12.599
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm