Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre

Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 11 - Mã đề 02
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - Lớp: 11
Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian giao đề
Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Tính gii hn
4 2018
lim
2 1
n
n
.
A.
1
2
. B.
4
. C.
2
. D.
2018
.
Câu 2. Tính
2
3 2
lim
n
I
n n
.
A.
I

. B.
0
I
. C.
I

. D.
2
I
.
Câu 3. Tìm
3 2
lim 7 16
I n n
A.
. B.
0
. C.

. D.
1
.
Câu 4. Tính giới hạn
2
3
9
lim
2 6
x
x
x

A.
3
. B.
2
. C.
6
. D.
3
Câu 5.
2
1
1
lim
1
x
x
x
A.
. B.
2
. C.
1
. D.

.
Câu 6.
2
lim 4 8 1 2
x
x x x

A.
. B.
3
2
. C.
2
. D.
.
Câu 7. Tính giới hạn
2
4
5 4
lim
5 6 1
x
x x
x
A.
1
6
. B.
3
80
. C.
16
. D.
5
Câu 8. Cho hàm s
3 6
5 2 2
y x x x
. Phát biu nào sau đây đúng ?
A.
5 2
' 6 6 2
y x x
. B.
2 5
' 5 2 6 6
y x x
.
C.
2 5
' 5 6 6
y x x
. D.
5 2
' 6 6 2
y x x x
Câu 9. Phát biu nào sau đây đúng ?
A.
cos ' sin
x x
. B.
cos ' sin
x x
. C.
cos ' cos
x x
. D.
cos ' cos
x x
Câu 10. Phát biểu nào sau đâyđúng ?
A.
2
3
cot3 '
sin 3
x
x
. B.
2
3
cot3 '
cos 3
x
x
. C.
2
1
cot3 '
sin 3
x
x
. D.
2
3
cot3 '
sin
x
x
Câu 11. Cho hàm s
.cos
y x x
. Phát biu nào sau đây đúng ?
đề: 02
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 11 - Mã đề 02
2
A.
' sin .cos
y x x x
. B.
' sin .cos
y x x x
.
C.
' cos .sin
y x x x
. D.
' cos .sin
y x x x
Câu 12. Mt vt chuyển động theo thi gian t (giây) vi quảng đường được tính bng mét theo hàm s
2
4 18
s t t t
. Tính vận tốc của vật tại thời điểm
20
t .
A.
16 /
m s
. B.
8 /
m s
. C.
30 /
m s
. D.
36 /
m s
Câu 13. Phương trình tiếp tuyến của đồ th hàm s
3 2
3 7 1
y x x x
ti điểm
0;1
A là
A.
1
y x
. B.
7 1
y x
. C.
1
y
. D.
0
y
.
Câu 14. [1H3-1] Cho nh chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
là nh chnht,
SA SB SC SD
,
SH
là đường cao của hình chóp. Chân đường cao H là đim nào sau đây?
A.
H AC CD
. B.
H AC DA
. C.
H AC AB
. D.
H AC BD
.
Câu 15. [1H3-2] Cho tdin
ABCD
,
AB AD
BC DC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
BC AD
. B.
AC BD
. C.
AB BCD
. D.
DC ABC
.
Câu 16. [1H3-1] Cho chóp .
S ABCD
đáy là hình vuông,
SA ABCD
. c giữa đường
SC
mặt phẳng
SAB
là c?
A.
CSA
. B.
CSD
. C.
CSB
. D.
SCD
.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1,0đ) Tìm m để hàm s
2
2
8 7
neáu 7
7
neáu 7
x x
x
f x
x
m m x
liên tục tại
0
7
x
.
Câu 2 (2,75đ)
1. (1,0đ) Tính đạo hàm của hàm s
2
3
7 16
x
y
x x
2. (0,75đ) Cho hàm s
3 2
4 2 1
y x x x
có đồ thị (C), viết phương trình tiếp tuyến với (C)
tại điểm có hoành độ là 1.
3. (1,0đ) Cho hàm số
3
1 2
x
y
x
có đồ thị (C), viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết hệ số
góc của tiếp tuyến là
7
.
Câu 3 (2,25đ)
Trong không gian, cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,
3
,
AB a BC a
,
2 3
SA a
,
SA ABC
.
1. (0,75đ) Chứng minh
SBC
vuông tại B.
2. (0,75đ) H là hình chiếu của A lên SB. Chứng minh
AH SBC
.
3. (0,75đ) Tính góc giữa SC và (ABC)
……. Hết …….
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 11 - Mã đề 02
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN - Lp: 11
đề: 02
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
CÂU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A X X X
B X X X X
C X X X X
D X X X X X
B. PHẦN TỰ LUẬN
Nội dung Điểm
Câu
1
1,0
Tìm m để hàm s
2
2
8 7
neáu 7
7
neáu 7
x x
x
f x
x
m m x
liên tục tại
0
7
x
.
2
7
f m m
2
7 7 7
7
1 7
8 7
7
7
1 6
lim lim lim
lim
x x x
x
x x
x x
f x
x
x
x
Để hàm s
f x
liên tục tại
7
x
t
2
6
m m
2
2
6 0
3
m
m m
m
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu
2
1)
1,0
Tính đạo hàm ca hàm s
2
3
7 16
x
y
x x
.
'
'
2 2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
3 7 16 7 16 3
'
7 16
1. 7 16 2 7 3
=
7 16
7 16 2 6 7 21
=
7 16
6 5
=
7 16
x x x x x x
y
x x
x x x x
x x
x x x x x
x x
x x
x x
0,25
0,25
0,25
0,25
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 16 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm