Đề thi Olympic môn Toán lớp 6 có đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH VĂN
ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (4điểm):
a) Tìm số tự nhiên ba chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 25 ; 28 ; 35 thì được
các số dư lần lượt 5 ; 8 ; 15.
b) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
18
1
y
3
9
x
Bài 2 ( 5điểm): Cho S= 1 3 + 3
2
3
3
+ ... + 3
98
3
99
.
a) Chứng minh rằng S bội của -20.
b) Tính S, từ đó suy ra 3
100
chia cho 4 1.
Bài 3 (2 điểm ): Tìm số tự nhiên n để phân s
10n4
3n10
B
đạt g trị lớn nhất. Tìm giá
trị lớn nhất đó.
Bài 4 ( 4 điểm): Ba máy bơm cùng bơm vào một b lớn, nếu dùng c máy 1 máy 2
thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể, dùng cả y 2 máy 3 thì sau 1 giờ 30 phút sẽ đầy bể,
còn nếu dùng máy 1 máy 3 thì sau 2 giờ 24 phút bể sẽ đầy. Hỏi nếu mỗi máy bơm
được dùng 1 mình thì sau bao lâu b sẽ đầy?
Bài 5 (5 điểm): Cho góc AOB góc BOC hai góc kề bù. Biết góc BOC bằng năm
lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân
biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì tất cả bao nhiêu góc?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN TOÁN LỚP 6
Câu 1
a) Gọi số tự nhiên phải tìm x.
- Từ giả thiết suy ra
(x 20) 25
(x 20) 28
(x 20) 35
x+ 20 bội
chung của 25; 28 35. (0,5 đ)
- Tìm được BCNN (25; 28; 35) = 700 suy ra (x + 20) = k.700
k N
. (0,5 đ)
- x số tự nhiên ba chữ số suy ra
x 999 x 20 1019
k = 1 (0,5 đ)
x + 20 = 700
x = 680. (0,5 đ)
b) Từ
18
1
y
3
9
x
ta có:
18
1x2
18
1
9
x
y
3
(x,y
N) (0,5điểm)
Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó y
Ư(54) =
54;27;18;9;6;3;2;1
, 54 số chẵn 2x-1
số lẻ nên y ước chẵn của 54. Vậy y
541862 ;;;
(0,5điểm)
Ta bảng sau:
(0,5 điểm)
Vậy (x;y)
)54;1();18;2();6;5();2;14(
(0,5điểm)
Bài 2 ( 5 điểm) :
a) Tổng S 100 số hạng chia thành 25 nhóm , mỗi nhóm 4 số hạng :
S= 1 3 + 3
2
3
3
+ ... + 3
98
3
99
= (1 3 + 3
2
3
3
) + (3
4
3
5
+ 3
6
3
7
) +...+(3
96
3
97
+ 3
98
3
99)
(1 điểm)
= ( - 20 ) + 3
4
( - 20 ) +...+ 3
96
( - 20 )
-20 (1 điểm)
y
2
6
18
54
2x-1
27
9
3
1
x
14
5
2
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Vậy S
-20
b) S= 1 3 + 3
2
3
3
+ ... + 3
98
3
99
3S= 3 3
2
+ 3
3
3
4
+...+3
99
3
100
1 điểm)
Cộng từng vế của 2 đẳng thức ta được :
3S + S = ( 3+1 ) S = 4S =
4
31
100
( 1 điểm)
S một số nguyên nên 1 3
100
4 hay 3
100
1
4
3
100
chia cho 4 1 (1 điểm)
Bài 3 (2 điểm):
52
11
2
5
522
22
2
5
522
22525
104
310
n)n(n
)n(
n
n
B)a
( 1 điểm)
B đạt giá trị lớn nhất khi
52
11
n
đạt giá trị lớn nhất. 11>0 không đổi nên
52
11
n
đạt giá trị lớn nhất khi:2n
-
5> 0 đạt g trị nhỏ nhất
2n
-
5 = 1
n = 3
( 0,5điểm)
Vậy:B đạt giá trị lớn nhất
51311
2
5
,
khi n = 3 (0,5điểm)
Bài 4( 4 điểm )
Máy một máy hai bơm 1 giờ 20 phút hay
4
3
giờ đầy bể nên một giờ máy một hai
bơm được
4
3
bể . (0,5đ)
Máy hai máy ba bơm 1 giờ 30 phút hay
3
2
giờ đầy b nên một giờ máy hai ba
bơm được
3
2
bể. (0,5đ)

Đề thi Olympic môn Toán lớp 6

Đề thi Olympic môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Thanh Oai có đáp án cho các em học sinh tham khảo, ôn tập học tập tốt môn Toán lớp 6 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học sinh giỏi bậc THCS sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Olympic môn Toán lớp 6 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án cho từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được các kiến thức môn Toán 6 hệ thống lại chương trình học, chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi trong năm học đạt hiệu quả cao.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 các năm

Đánh giá bài viết
9 3.132
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 6

    Xem thêm