Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA SỐ 3
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Câu 81. Nm động vật nào sau đây có phương thức hấp qua b mặt th ?
A. chép, ốc, tôm, cua. B. Giun đất, giun dẹp, giun tròn.
C. Cá, ếch, nhái, sát. D. Giun tròn, trùng roi, giáp xác.
Câu 82. Thành phần o làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. AND. B. mARN. C. tARN. D. Riboxom.
Câu 83. Cặp phép lai o sau đây cặp phép lai thuận nghịch ?
A.
AA AA
aa aa.
B.
AA AA
aa Aa.
C.
Aa AA.
D.
Aa Aa
Aa aa.
Câu 84. Xét 2 gen, mỗi gen 2 alen A, a B, b. Kiểu gen nào sau đây không phù hợp:
A.
ab
aB
B.
Aa
Bb
C.
Ab
ab
D.
AB
Ab
Câu 85. Năng suất kinh tế là:
A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các quan chứa các sản phẩm giá trị
kinh tế đối với con người của từng loài cây.
B. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các quan chứa các sản phẩm giá trị kinh tế
đối với con người của từng loài y .
C. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các quan chứa các sản phẩm có giá
trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
D. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các quan chứa các sản phẩm giá trị kinh tế
đối với con người của từng loài y.
Câu 86. Nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay
đổi tần số alen của quần thể?
A. Đột biến. B. Di nhập gen.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 87. Trong quy trình tạo cừu Đôly bằng kỹ thuật chuyển nhân, thao c nào ới đây không
chính xác?
A. Tách c tế bào tuyến vú của cừu mặt trắng để m tế bào cho nhân.
B. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng ghép nhân phát triển thành phôi.
C. Chuyển phôi o một con cừu m để mang thai. Sau thời gian mang thai giống như t
nhiên, cừu mẹ này đã đẻ ra cừu con (cừu Đôly) giống y như con cừu ban mặt trắng cho nhân.
D. Tách tế bào trng cừu mặt trắng, chuyn nhân của tế bào tuyến vào kích thích phát
triển.
Câu 88. Phương pháp nào sau đây thể tạo ra được nhiều con vật kiểu gen giống nhau từ
một phôi ban đầu ?
A. Nhân bản tính. B. Công nghệ chuyển gen.
C. Gây đột biến nhân tạo. D. Lai tế bào sinh dưỡng.
Câu 89. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, đại nào sau đây xuất hiện trước đại
Nguyên sinh?
A. Tân sinh. B. Trung sinh. C. Cổ sinh. D. Thái cổ.
Câu 90. Nhân tố sinh thái nào sau đây nhân tố hữu sinh ?
A. Cạnh tranh khác loài. B. Nhiệt độ. C. Ánh sáng. D. Độ ẩm.
Câu 91. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ
A. sinh vật này sang sinh vật khác quay trở lại sinh vật ban đầu.
B. mội trường vào sinh vật phân giải sau đó sinh vật sản xuất.
C. sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.
D. sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất trở về môi trường.
Câu 92. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?
A. tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn số lượng thể nhiều hơn nhóm tuổi
sau sinh sản.
B. Khi số lượng thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn s lượng cá thể của nhóm tuổi trước
sinh sản thì quần thể đang phát triển .
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể nhóm tuổi sinh sản ít hơn số lượng thể
nhóm tuổi đang sinh sản.
D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu mùa. loài nào vùng phân bố
rộng thì thường cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài vùng phân bố hẹp.
Câu 93. bao nhiều chế sau đây giúp điều hòa ổn định nội môi khi thể bị nôn nhiều?
I. Thận giảm bài tiết nước ra ngoài tăng cường tái hấp thu nước.
II. Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim huy động máu từ các
quan dự trữ.
III. Tăng uống nước để góp phần duy trì huyết áp máu.
IV. Gây co các mạch máu đến thận để giảm bài xuất trước.
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 94. Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
I. Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất AIPG thành APG.
II. Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa AIPG thành Ri1, 5diP.
III. Không ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ri1, 5diP thành APG
IV. Không có NADPH t không xảy ra giai đoạn khử.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 95. Một phần tử AND vi khuẩn tỉ lệ
(A+T)/(G+X) 2/3.
Theo thuyết, tỉ lệ nucleotit
loại A của phân tử y
A. 30%. B. 10%. C. 40%. D. 20%.
Câu 96. người, bệnh hoặc hội chứng nào sau đây do đột biến thể ba nhiễm NST số 21 gây ra
A. màu B. Đao C. Bạch tạng D. Claifento
Câu 97. Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều chiều dài , B tỉ lệ A/G = 9/7, b
tỉ lệ A/G = 13/3. thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào 1. Số nu mỗi loại về
cặp gen Bb trong giao tử là:
A.
A T 675,G X 525.
B.
A T 975,G X 225.
C.
A T 1650,G X 750.
D.
A T 2325,G X 1275.

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Sinh giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tham khảo: Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia 2021

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 3 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm