Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang lần 3 có đáp án

1
S GD&ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
------------------
ĐỀ THI TT NGHIP THPT LN 3 NĂM HC 2020 - 2021
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
đề 101
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th coi thi không gii thích gì thêm./.
H và tên hc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . Lp: . . . . . . . . . . .
Câu 1: Tìm các s thc
a
b
tha mãn

212.abii i
A. 0, 2ab B. 1, 2.ab C. 0, 1.ab D.
1
,1.
2
ab
Câu 2: Hàm s 3
x
y đạo hàm là
A. '3.
x
y B.
3
'.
ln 3
x
y C.
1
'.3.
x
yx
D. ' 3 ln 3.
x
y
Câu 3: Mt cu

222
:1 2 19Sx y z có ta độ tâm
I
A.

1; 2; 1 B.

1; 2; 1 C.

1; 2; 1 D.

1; 2;1
Câu 4: Th tích ca khi chóp có chiu cao bng h và din tích đáy bng
B
A.
1
.
3
VBh
B.
1
.
6
VBh
C. .VBh D.
1
.
2
VBh
Câu 5: Th tích ca khi cu có bán kính b bng
A.
3
4
3
b
B.
3
4 b
C.
3
3
b
D.
3
2 b
Câu 6: Cho đim

3; 1;1 .A Hình chiếu vuông góc ca đim
trên mt phng

Oyz đim
A.

3; 0; 0M B.

0; 1;1N C.

0; 1; 0P D.

0; 0;1Q
Câu 7: Đường thng
21
:
121
x
yz
d

 có mt vectơ ch phương là
A.

1
1; 2; 1u 

B.

1
2;1; 0u

C.

1
2;1;1u

D.

1
1; 2; 0u 

Câu 8: S cách sp xếp 6 hc sinh thành mt hàng dc bng
A.
6
6 B. 4! C. 6. D. 6!.
Câu 9: Cho hàm s

yfx có bng biến thiên như hình bên. Hàm s đạt cc đại ti đim.
2
A. 5x B. 1
x
C. 0.x D. 2x
Câu 10: H nguyên hàm ca hàm s

2
31fx x
A.
3
x
C B.
3
x
xC C. 6
x
C D.
3
3
x
x
C
Câu 11: S phc liên hp ca s phc 2zi
A.
2zi
B.
2zi
C.
2zi
D.
2zi
Câu 12: Cho hàm s

yfx có bng xét du đạo hàm như sau:
Mnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm s đồng biến trên khong

;0 . B. Hàm s nghch biến trên khong

0;3 .
C. Hàm s đồng biến trên khong

2; 0 . D. Hàm s đồng biến trên khong

;2.
Câu 13: Cho cp s cng

n
u
1
2u  và công sai 3.d Tìm s hng
10
.u
A.
10
28u
B.
9
10
2.3u  C.
10
29u  D.
10
25u
Câu 14: Đường cong trong hình v bên dưới là đồ th ca hàm s
3
A.
42
22.yx x B.
32
32.yx x C.
32
32.yx x D.
42
22yx x
Câu 15: Đường thng nào dưới đây là tim cn ngang ca đồ th hàm s
14
21
x
y
x
?
A.
1
2
y
B. 2y C. 4y D. 2y 
Câu 16: Cho khi nón có chiu cao 3h và bán kính đáy 4.r Th tích ca khi nón đã cho bng
A. 16
B. 48
C. 36
D. 4
Câu 17: Tích phân
3
0
3
dx
x
bng
A.
2
15
B.
5
log
3
C.
5
ln
3
D.
16
225
Câu 18: Vi a là s thc dương bt kì, mnh đề nào dưới đây đúng?
A.

log 3 3logaa B.

1
log 3 log
3
aa
C.
3
log 3log .aa D.
3
1
log log .
3
aa
Câu 19: Trên mt phng ta độ, đim nào dưới đây là đim biu din s phc 32?zi
A.

2; 3Q B.

3; 2P C.

3; 2N D.

2;3M
Câu 20: Tp nghim ca phương trình

2
2
log 2 1xx
A.
1 B.
0 C.
0;1 D.
1; 0
Câu 21: Tp nghim ca bt phương trình

2
3
log 5 2x 
A.
3;  B.
;3 C.
8; 8 D.
2; 2
Câu 22: Mt vec tơ pháp tuyến ca mt phng đi qua ba đim

1; 0; 0 , 0; 1; 0MN

0; 0; 2P
A.

1; 2; 1 .u 
B.

1; 1; 2u 
C.

2; 2;1u 
D.

1; 1; 2u
Câu 23: Đường thng đi qua đim

2;1; 5M , vuông góc vi giá ca hai vectơ

1; 0; 1a

4;1; 1b 
phương trình:
A.
215
.
15 1
xyz

B.
215
15 1
x
yz

C.
215
15 1
xyz

D.
151
21 5
x
yz

Câu 24: Công thc tính th tích V ca khi tr có bán kính đáy r và chiu cao h
A. .Vrh
B.
2
Vrh
C.
1
.
3
Vrh
D.
2
1
.
3
Vrh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để có thể chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 929
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm