Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out. 

1. A. fatherB. motherC. green
2. A. dollB. eraserC. robot
3. A. orangeB. penC. crayon
4. A. WhoB. WhatC. is
5. A. uncleB. threeC. six

II. Read and match. 

1. Who is this?A. No, she isn't.
2. Is your mother short?B. It is red.
3. What is this?C. This is my sister.
4. What color is this?D. It is in the box.
5. Where is the ball?E. It is a ruler.

III. Complete the words. 

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2
1. do_r2. b_lloon3. ma_go4. pl_ne5. b_x

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - A;

II. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - D;

III. Complete the words.

1 - door;

2 - balloon;

3 - mango;

4 - plane;

5 - box;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 Sách i-Learn Smart Start có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 4.115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm