Diễn thế sinh thái

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Diễn thế sinh thái. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

I. Khái niệm

- Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

- Song song với quá trình biến đổi của quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

II. Các loại diễn thế sinh thái

1. Diễn thế nguyên sinh

- Là diễn thế khởi nguồn từ môi trường chưa có sinh vật.

- Các sinh vật đầu tiên phát tán đến tạo nên quần xã tiên phong giai đoạn hỗn hợp với các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự quần xã ổn định (giai đoạn đỉnh cực).

2. Diễn thế thứ sinh

- Là dạng diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần thể sinh vật từng sinh sống.

- Quần xã khởi đầu do những thay đổi của môi trường hoặc do các hoạt động của con người mà bị huỷ hoại quần xã mới phục hồi thay thế.

- Trong điều kiện thuận lợi, diễn thế thứ sinh có thể hình thành 1 quần xã tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong thực tế, các quần xã có khả năng phục hồi tương đối thấp.

III. Nguyên nhân diễn thế

1. Nguyên nhân bên ngoài

- Do tác động của ngoại cảnh lên quần xã.

- Sự thay đổi về môi trường, khí hậu thường gây những biến đổi trong cấu trúc quần xã.

- Các dạng thiên tai gây ra sự chết hàng loạt của các loài sinh vật.

2. Nguyên nhân bên trong

- Sự cạnh tranh giữa các loài đóng vai trò quan trọng trong việc làm biến đổi quần xã.

- Nhóm loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong diễn thế.

Ngoài ra, các hoạt động khai thác tài nguyên của con người đóng vai trò quan trọng trong việc làm biến đổi và làm suy thoái tài nguyên đồng thời cũng có các hoạt động cải tạo nhằm đa dạng hoá tự nhiên.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Diễn thế sinh thái. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Sinh học lớp 12 Xem thêm