Câu hỏi trắc nghiệm: Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (Phần 2)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi trắc nghiệm: Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (Phần 2). Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

1. Câu hỏi trắc nghiệm Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất

Câu 21: Ý nghĩa của hoá thạch là?

A. bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

B. bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

C. xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất.

D. xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ.

Câu 22. Trôi dạt lục địa là hiện tượng?

A. di chuyển của các phiến kiến tạo do sự chuyển động của các lớp dung nham nóng chảy.

B. di chuyển của các lục địa, lúc tách ra lúc thì liên kết lại.

C. liên kết của các lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea.

D. tách ra của các lục địa dẫn đến sự biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và sinh vật.

Câu 23. Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến là?

A. hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ sơ nhất.

B. hoá thạch của động vật, thực vật bậc cao.

C. xuất hiện tảo.

D. thực vật phát triển, khí quyển có nhiều oxi.

Câu 24. Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật.

B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật.

C. Thời gian hình thành và phát triển của trái đất.

D. Hóa thạch và khoáng sản.

Câu 25. Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

A. Đại thái cố

B. Đại cổ sinh

C. Đại trung sinh

D. Đại tân sinh.

Câu 26. Điểm quan trọng trong sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là?

A. phát sinh thực vật và các ngành động vật

B. sự phát triển cực thịnh của bò sát

C. sự tích luỹ ôxi trong khí quyển, sinh vật phát triển đa dạng, phong phú

D. sự di cư của thực vật và động vật từ dưới nước lên cạn

Câu 27. Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

A. cây hạt kín, chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.

B. được chia thành 2 kỉ, trong đó loài người xuất hiện vào kỉ đệ tứ

C. phân hoá các lớp chim, thú, côn trùng.

D. ở kỉ đệ tam, bò sát và cây hạt trần phát triển ưu thế.

Câu 28. Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?

A. Than đá có vết lá dương xỉ

B. Dấu chân khủng long trên than bùn

C. Mũi tên đồng, trống đồng Đông sơn

D. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm

Câu 29. Sự di cư của các động, thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do?

A. khí hậu khô, băng tan, biển rút tạo điều kiện cho sự di cư

B. Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt

C. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ

D. Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển, mực nước biển rút xuống

Câu 30. Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?

A. Hoá thạch

B. Đặc điểm khí hậu, địa chất

C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất

D. Đặc điểm sinh vật

Câu 31: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?

A. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-yếm khí

B. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-hiếu khí

C. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-hiếu khí

D. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-yếm khí

Câu 32. Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động

B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo

C. Cách đây khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục, đại dương

D. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa

Câu 33. Để xác định độ tuổi của các hóa thạch hay đất đá còn non, người ta thường dùng:

A. Cacbon 12

B. Cacbon 14

C. Urani 238

D. Phương pháp địa tầng

Câu 34. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.

B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.

D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

Câu 35. Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?

A. Châu Phi

B. Châu Á

C. Đông nam châu Á

D. Châu Mỹ

Câu 36. Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

A. tinh tinh

B. đười ươi

C. gôrilia

D. vượn

Câu 37. Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?

A. Người có đuôi hoặc có nhiều đôi vú

B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng

C. Mấu lồi ở mép vành tai

D. Chi trước ngắn hơn chi sau

Câu 38. Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là?

A. Quá trình tích luỹ thông tin di truyền

B. Quá trình biến đổi thông tin di truyền

C. Quá trình đột biến trong sinh sản

D. Quá trình biến dị tổ hợp

Câu 39. Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là?

A. Homo erectus và Homo sapiens

B. Homo habilis và Homo erectus

C. Homo neandectan và Homo sapiens

D. Homo habilis và Homo sapiens

Câu 40. Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?

A. Các nhóm máu

B. ADN ty thể

C. Nhiễm sắc thể Y

D. Nhiều bằng chứng hoá thạch

Câu 41: Nội dung chủ yếu của thuyết “ra đi từ Châu Phi” cho rằng?

A. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở châu Phi.

B. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau.

C. người H. erectus từ châu phi di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens.

D. người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis.

Câu 42. Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là?

A. cấu tạo tay và chân.

B. cấu tạo của bộ răng.

C. cấu tạo và kích thước của bộ não.

D. cấu tạo của bộ xương.

Câu 43. Sọ người có đặc điểm gì chứng tỏ tiếng nói phát triển?

A. có cằm.

B. không có cằm

C. xương hàm nhỏ

D. không có răng nanh.

Câu 44. Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là?

A. Homo habilis

B. Homo sapiens

C. Homo erectus

D. Homo neanderthalensis.

Câu 45. Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là?

A. Có lông mao

B. Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa

C. Bộ răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

D. Cả 3 ý trên

Câu 46. Đặc điểm nào là không đúng đối với vượn người ngày nay?

A. Có 4 nhóm máu A, B, AB và O như người

B. Có đuôi

C. Bộ răng gồm 32 chiếc, 5-6 đốt sống cùng

D. Biết biểu lộ tình cảm: vui, buồn, giận dữ

Câu 47. Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?

A. Vượn, đười ươi, khỉ.

B. Vượn, đười ươi, Gôrila, tinh tinh.

C. Đười ươi, Khỉ Pan, Gôrila.

D. Vượn, Gôrila, khỉ đột, Tinh tinh.

Câu 48. Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh?

A. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.

B. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.

C. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người.

D. người và vượn người có quan hệ gần gũi.

Câu 49. Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh?

A. người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc

B. quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống

C. vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người

D. người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau

Câu 50. Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại?

A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến đa bào phức tạp

B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với môi trường

C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau

D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới

2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất

Câu21222324252627282930
Đáp ánAAAACDDCDC
Câu31323334353637383940
Đáp ánADSSASCADA
Câu41424344454647484950
Đáp ánCCAADBBAAD

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi trắc nghiệm: Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (Phần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.874
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Sinh học lớp 12 Xem thêm