Câu hỏi trắc nghiệm: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa (Phần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi trắc nghiệm: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa (Phần 1). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

1. Câu hỏi trắc nghiệm Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Câu 1: Cơ quan tương đồng là những cơ quan?

A. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

B. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau.

C. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

D. Có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 2. Cơ quan tương tự là những cơ quan?

A. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

B. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

C. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

D. Có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 3. Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh?

A. sự tiến hoá phân li.

B. sự tiến hoá đồng quy.

C. sự tiến hoá song hành.

D. phản ánh nguồn gốc chung.

Câu 4. Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh?

A. sự tiến hoá phân li.

B. sự tiến hoá đồng quy.

C. sự tiến hoá song hành.

D. nguồn gốc chung.

Câu 5. Đặc điểm nào trong quá trình phát triển phôi chứng tỏ các loài sống trên cạn hiện nay đều có chung nguồn gốc từ các loài sống ở môi trường nước?

A. Tim có 2 ngăn sau đó phát triển thành 4 ngăn.

B. Phôi đều trải qua giai đoạn có khe mang.

C. Bộ não thành 5 phần như não cá.

D. Phôi đều trải qua giai đoạn có dây sống.

Câu 6. Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về?

A. Cấu tạo trong của các nội quan.

B. Các giai đoạn phát triển phôi thai.

C. Cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.

D. Sinh học và biến cố địa chất.

Câu 7. Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về?

A. Cấu tạo trong của các nội quan.

B. Các giai đoạn phát triển phôi thai.

C. Cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.

D. Đặc điểm sinh học và biến cố địa chất.

Câu 8. Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là?

A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.

B. Bằng chứng phôi sinh học.

C. Bằng chứng địa lí sinh học.

D. Bằng chứng sinh học phân tử.

Câu 9. Cá và gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đoạn phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là?

A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.

B. Bằng chứng phôi sinh học.

C. Bằng chứng địa lí - sinh học.

D. Bằng chứng sinh học phân tử.

Câu 10. Bằng chứng địa lí - sinh vật học về tiến hóa dẫn đến kết luận quan trọng nhất là?

A. Sinh vật giống nhau do ở khu vực địa lí như nhau.

B. Sinh vật chung nguồn gốc, phân hóa do cách li địa lí.

C. Trước đây, các lục địa là một khối liền nhau.

D. Sinh vật khác nhau do sống ở khu địa lí khác nhau.

Câu 11: Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là?

A. Bằng chứng địa lí sinh vật học.

B. Bằng chứng phôi sinh học.

C. Bằng chứng giải phẫu học so sánh.

D. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Câu 12 . Hai cơ quan tương đồng là?

A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan

B. mang của loài cá và mang của các loài tôm.

C. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế chũi.

D. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.

Câu 13. Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau phản ánh?

A. Nguồn gốc chung của sinh giới

B. Sự tiến hóa phân li

C. Ảnh hưởng của môi trường

D. Mức độ quan hệ nguồn gốc giữa các nhóm loài

Câu 14. Bằng chứng tiến hoá không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung là?

A. Cơ quan thoái hoá

B. Sự phát triển phôi giống nhau

C. Cơ quan tương đồng

D. Cơ quan tương tự

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cánh của bồ câu và cánh châu chấu là cơ quan tương đồng do có chức năng giống nhau là giúp cơ thể bay.

B. Các cơ quan tương đồng có thể có hình thái, cấu tạo không giống nhau do chúng thực hiện chức năng khác nhau.

C. Tuyến tiết nọc độc của rắn và tuyến tiết nọc độc của bò cạp vừa được xem là cơ quan tương đồng, vừa được xem là cơ quan tương tự.

D. Gai của cây hoa hồng là biến dạng của lá, còn gai của cây xương rồng là biến dạng của thân, và do có nguồn gốc khác nhau nên không được xem là cơ quan tương đồng.

Câu 16. Theo Lamac nguyên nhân tiến hoá là do?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. Ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân làm cho các loài biến đổi.

C. Ảnh hưởng của quá trình đột biến, giao phối.

D. Ngoại cảnh luôn thay đổi và tác nhân gây ra đột biến và chọn lọc tự nhiên.

Câu 17. Theo Lamac loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian?

A. Tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh và không có loài nào bị đào thải.

B. Dưới tác dụng của môi trường sống.

C. Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng.

D. Dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.

Câu 18. Theo Đacuyn, loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian?

A. Không có loài nào bị đào thải.

B. Dưới tác dụng của môi trường sống.

C. Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung.

D. Dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.

Câu 19. Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài?

A. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau.

B. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.

C. Được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.

D. Đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.

Câu 20. Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa?

A. Hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

B. Giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật.

C. Đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.

D. Làm rõ tổ chức của loài sinh học.

2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Câu12345678910
Đáp ánBAABBBCDBB
Câu11121314151617181920
Đáp ánDADDBBACBA

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi trắc nghiệm: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa (Phần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.077
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Sinh học lớp 12 Xem thêm