Thu Đoàn Toán học lớp 6

Để viết các số từ 1 đến 213 cần dùng bao nhiêu chữ số?

 

3
3 Câu trả lời
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có :

  ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

  Số chữ số cần dùng là :

  90 x 2 = 180 ( chữ số )

  Từ 100 đến 213 có :

  ( 213 - 100 ) : 1 + 1 = 114 ( số )

  Số chữ số cần dùng là :

  114 x 3 = 342 ( chữ số )

  Cần dùng số chữ số là :

  9 + 180 + 342 = 531 ( chữ số )

  Đáp số : 531 chữ số

  0 Trả lời 14:26 10/01
 • Gấu chó
  Gấu chó

  đáp án là 531 chữ số

  0 Trả lời 14:27 10/01
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Hi thanks

  0 Trả lời 14:27 10/01

Toán học

Xem thêm