Lý thuyết Dow - Ebook

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Lý thuyết Dow - Ebook 607,9 KB
Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn được đông đảo người quan tâm và tôn trọng.
Xem thêm các thông tin về Lý thuyết Dow - Ebook
Kinh tế - Xã hội Xem thêm