Giải bài tập Hóa học 12 SBT bài 40

Giải bài tập Hóa học 12 SBT bài Nhận biết một số ion trong dung dịch

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải bài tập Hóa học 12 SBT bài 40. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Hóa 12 một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập Hóa học 12 sách bài tập

Bài 8.1, 8.2, 8.3 trang 96 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

8.1. Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: ZnS04, Mg(NO3)2, A1(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

A. quỳ tím.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Ba(OH)2.

D. dung dịch BaCl2.

8.2. Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, A1Cl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hoá học, có thể dùng

A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch NH3

C. dung dịch Na2CO3.

D. quỳ tím.

8.3. Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.

B. nước brom.

C. dung dịch Ca(OH)2.

D. dung dịch H2SO4.

Hướng dẫn trả lời:

8.1. C

8.2. B

8.3. B

Bài 8.4 trang 96 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Có các mẫu phân đạm sau: NH4Cl (đạm một lá), NH4NO3(đạm hai lá), NaNO3 (đạm nitrat) và (NH4)2SO4 (đạm sunfat). Trình bày cách phân biệt các mẫu phân đạm trên.

Hướng dẫn trả lời:

Hoà tan vào nước được các dung dịch.

Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Dung dịch NaNO3 không làm đổi màu quỳ tím ; 3 dung dịch còn lại làm quỳ tím chuyển thành màu hồng nhạt.

Cho dung dịch BaCl2 vào 3 dung dịch còn lại. Dung dịch (NH4)2SO4 tạo kết tủa trắng.

Nhỏ dung dịch AgNO3 vào 2 dung dịch còn lại. Dung dịch NH4Cl tạo kết tủa trắng. Còn lại là NH4NO3.

Bài 8.5 trang 96 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho dung dịch Na2CO3 và dung dịch hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt hai dung dịch trên.

Hướng dẫn trả lời:

Cho dung dịch BaCl2 đến dư vào 2 dung dịch, sau đó lọc bỏ kết tủa và cho dung dịch HCl vào dung dịch nước lọc. Dung dịch nào có khí bay ra thì dung dịch ban đầu là NaHCO3 và Na2CO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

HCl + 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2↑+ H2O.

Bài 8.6 trang 97 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Làm thế nào để phân biệt được hai loại phân lân: supephotphat đơn và supephotphat kép.

Hướng dẫn trả lời:

Hoà tan một lượng nhỏ mỗi mẫu phân lân vào nước. Phân lân supephotphat đơn có Ca(H2PO4)2 tan trong nước và CaSO4 không tan; supephotphat kép chỉ có Ca(H2PO4)2 tan.

Bài 8.7 trang 97 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho các chất rắn sau: NaNO3, CaCO3, BaSO4, Zn(NO3)2, Na2CO3. Chỉ dùng thêm tối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không?

Hướng dẫn trả lời:

Có thể dùng H2O và dung dịch HCl để phân biệt các chất

Dùng H2O: NaNO3, Na2CO3, Zn(NO3)2 tan (I) ; CaCO3, BaSO4 không tan (II).

Cho dung dịch HCl vào (I): nhận ra Na2CO3 (có khí bay ra).

Lấy Na2CO3 cho vào hai dung dịch còn lại, dung dịch nào tạo kết tủa là dung dịch Zn(NO3)2.

Cho dung dịch HCl vào (II): BaSO4 không tan, CaCO3 tan và có khí bay ra.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa học 12 Xem thêm