Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Bài tập môn GDCD lớp 8

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Bài 1: Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Nêu ví dụ.

Trả lời

 • Quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
 • Quyền sở hữu tài sản gồm:Quyền chiềm hữu: trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản, Quyền sử dụng: Khai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản, Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho.

Bài 2: Em hiểu thế nào là nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng tài sản của người khác?

Trả lời

Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác:

 • Nhặt được của rơi trả lại.
 • Khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hẹn.
 • Khi mượn giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả cho chủ sở hữu. Nếu làm hỏng phải sửa chữa và bồi thường tương ứng giá trị tài sản.
 • Nếu gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo qui định.

Bài 3: Em hãy nêu trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân?

Trả lời

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

Pháp luật quy định những tài sản có giá trị như: nhà ở, đất đai, ô tô, xe máy phải đăng kí quyền sở hữu, vì có đăng kí quyền sở hữu thì nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công dân khi bị xâm phạm.

Đăng kí quyền sở hữu là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản. Vì có đăng kí quyền sở hữu thì công dân mới có cơ sở pháp lí để tự bảo vệ tài sản.

Biện pháp của nhà nước:

 • Quy định về quyền và nghĩa vụ
 • Cách thức bảo vệ tài sản
 • Quy định đăng ký tài sản
 • Quy định hình thức, biện pháp xử lý
 • Quy định trách nhiệm của công dân
 • Tuyên truyền, giáo dục công dân có ý thức bảo vệ tài sản và có ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác.

Bài 4: Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào?

 1. Quyền chiếm hữu tài sản của mình
 2. Quyền sử dụng và định đoạt tài sản của mình
 3. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của mình
 4. Quyền bán tài sản của mình cho người khác

Bài 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

 1. Công dân không có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của mình.
 2. Chỉ cần tôn trọng tài sản của mình, không cần tôn trọng tài sản của người khác,
 3. Việc tôn trọng tài sản của người khác là nghĩa vụ của mọi công dân.
 4. Nhặt được của rơi không biết của ai thì có thể sử dụng.

Bài 6: Những hành vi sau đây là đúng hay sai theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác?

 1. Chỉ người nào là chủ sở hữu tài sản thì mới có quyền sử dụng tài sản ấy.
 2. Người không phải là chủ sở hữu cũng có thể có quyền sử dụng tài sản của người khác.
 3. Chỉ người nào là chủ sở hữu mới cần giữ gìn cẩn thận tài sản của mình.
 4. Người mượn tài sản của người khác cũng cần giữ gìn tài sản ấy.

Trả lời

Bài 4: C

Bài 5: C

Bài 6

Bài 7: Linh mượn xe đạp của Liên để đi ra thị trấn. Khi mượn, Linh nói sẽ trả lại xe cho Liên sau 3 giờ. Khoảng gần 3 giờ sau, Linh về đến gần nhà thì gặp Hằng và Hằng đã hỏi mượn chiếc xe này. Linh ngập ngừng, vì chiếc xe này không phải của mình, liệu mình có quyền cho mượn lại không? Thấy Linh do dự, Hằng nói: Cậu đã mượn xe của Liên thì cậu có toàn quyền quyết định cho tớ mượn lại chứ; pháp luật cũng quy định vậy mà!

Câu hỏi:

1/ Trong trường hợp này Linh có quyền quyết định (quyền định đoạt) cho Hằng mượn xe của Liên không?

2/ Theo em, khi mượn xe của Liên, Linh có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời

1/ Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác mượn (không có quyền định đoạt)

2/ Khi mượn xe của Liên, Linh có quyền trả xe đúng thời gian, trả đúng người.

Bài 8: Tài và Định đang đi xe đạp trên đường bỗng nhìn thấy một chiếc ví của ai đó đánh rơi. Hai bạn nhặt lên, mở ra xem thấy trong đó có 700.000 đồng và một số giấy tờ khác.

-Tài bảo Định: "Chúng mình nên mang ví đến đồn công an để trả lại cho người mất".

- Định nói: "Chúng mình nhặt được ví người ta đánh rơi chứ có lấy cắp đâu. Theo tớ, cứ lấy hết số tiền này, còn ví thì trả lại nguyên chỗ cũ".

Câu hỏi

1/ Tài và Định có quyền lấy tiền trong ví đó không ? Vì sao ?

2/ Em sẽ xử sự thế nào nếu gặp trường hợp tương tự?

Trả lời

1/ Tài và Định không phải là chủ sở hữu chiếc ví đó nên không có quyền định đoạt, tức là không có quyền quyết định lấy tiền trong ví.

2/ Em sẽ mang đến công an phường tìm lại chủ nhân của chiếc ví đó.

Bài 9: Em hãy kể các loại tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân mà em biết?

Trả lời

 • Quyền chiếm hữu: trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản.
 • Quyền sử dụng: Khai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản.
 • Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho.
Đánh giá bài viết
10 2.327
Sắp xếp theo

Giải SBT GDCD 8

Xem thêm