Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Giải bài tập Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 17: Quang hợp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 17 trang 68: Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?

Trả lời:

- Câu nói này không đúng

- Vì tuy pha tối có thể diễn ra ngoài sáng và trong tối nhưng ATP, NADPH – nguyên liệu của pha tối là do pha sáng cung cấp, nếu không có ánh sáng thì pha sáng sẽ không diễn ra và sẽ không có ATP, NADPH để cung cấp cho pha tối. Vì vậy ánh sáng ảnh hưởng gián tiếp tới pha tối.

Câu 1 trang 70 Sinh học 10: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Trả lời:

Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.

Câu 2 trang 70 Sinh học 10: Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Trả lời:

Quang hợp thường được chia thành hai pha, đó là: pha sáng và pha tối.

Câu 3 trang 70 Sinh học 10: Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Trả lời:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carôterôit (sắc tố vàng, da cam, tím đó), phicôbilin).

Câu 4 trang 70 Sinh học 10: Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trả lời:

Trong quá trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước.

Câu 5 trang 70 Sinh học 10: Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trả lời:

- Ở thực vật, pha sáng diễn ra khi có ánh sáng

- Biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

Câu 6 trang 70 Sinh học 10: Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Trả lời:

- Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.

- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cabon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).

- Người ta gọi đây là chu trình vì trong con đường này, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là RuBP lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.

Đánh giá bài viết
1 4.617
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 10 ngắn nhất

    Xem thêm