Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu cần thiết giúp các bạn nâng cao hiệu quả kiến thức trên lớp, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học và bài kiểm tra hay bài thi sau này.

Getting started trang 46 Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.

1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read. (Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.)

Phong: Nào, chúng mình thảo luận về bài tập đi thôi. Đây là bài trình bày của cả nhóm phải không nhỉ?

Chi: Đúng vậy. Mỗi nhóm phải có một bài trình diễn về đề tài đời sống của thành phố chúng ta năm 2050 sẽ như thế nào.

Hà: Đề tài hay nhưng rất rộng. Điều đầu tiên chúng mình phải quyết định xem đời sống sẽ tốt hơn lên hay xấu đi.

Phong: Mình tin là nó sẽ tốt hơn nhờ có kỹ thuật hiện đại.

Chi: Ồ... Đó không phải là lý do chính. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn vì sẽ không còn ô nhiễm nữa. Vì thế mà thành phố chúng ta sẽ không gây hại cho môi trường và có thể sống được.

Hà: Bạn muốn nói là thành phố thân thiện với môi trường phải không?

Chi: Chính xác. Bạn nghĩ sao, Phong?

Phong: Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng ta không thể đưa hết những điều đó vào bài trình bày được. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề hoặc là kỹ thuật hiện đại, hoặc là môi trường. Chúng ta chỉ có mười phút nữa thôi phải không nhỉ?

Hà: Đúng vậy. Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường. Chúng ta có thể nói về năng lượng mặt trời sẽ được dùng trong giao thông trong tương lai.

Chi: Ý hay đấy, Hà. Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, không khí sẽ sạch hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Mọi người có thể có nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể đau ốm nếu họ hít thở không khí bị ô nhiễm.

Phong: Được, vậy hãy tập trung vào vấn đề môi trường. Chúng ta còn có thể thảo luận về những công dụng khác chứ không chi đối với giao thông thôi đâu.

Chi: Rất tiếc mình không quen với những điều ấy. Bạn có thể giải thích được không.

Phong: Năng lượng mặt trời còn được dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng, nước nóng và giúp cây cối phát triển. Nếu chúng ta có những tấm bảng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, chúng ta có thể tạo ra điện cho chúng ta dùng.

Hà: Hay quá. Bạn nghĩ sao Chi? Phong trình bày những vấn đề đó rất hay phải vậy không?

Chi: Đúng vậy. Mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nếu con người sử dụng nguồn lượng có thể tái tạo được thì tác động của nó đến môi trường sẽ ít đi.

Hà: Mình nghĩ chúng mình cần phải có vài ý cho phần trình bày ngay bây giờ. Chúng mình bắt tay vào chuẩn bị các phần trình chiếu đi thôi. Phong, bạn nói nhé, được không?

Phong: Không thành vấn đề. Các bạn cần gì cứ bảo mình nhé.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

* Đáp án

1. It's about life in the city in the year 2050.

2. Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reson while Chi thinks there'll be no pollution.

3. They choose to talk about the envinronment.

4. Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

5. Student's answers

3. Find the questions tags in the conversation and write them in the space provided. Underline the verb forms. (Tìm câu hỏi đuôi trong đoạn hội thoại rồi viết chúng ra phần ô trống. Gạch dưới những hình thức của động từ.)

* Đáp án

- It's a group presentation, isn't it?

- You mean it'll be environmentally friendly, won't it?

- We'll have only ten minutes, won't we?

- Phong presented them so well, didn't he?

- Phong, you will do the yalking, won't you?

4. Read the conversation again and complete the conditional sentences. (Đọc lại đoạn hội thoại rồi hoàn thành những câu điều kiện bên dưới.)

* Đáp án

1. If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better. (type 1)

2. People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air. (type 1)

3. If we have solar pannels on our roofs, we'll be able to generate our own electricity. (type 1)

4. If people use renewable energy, their impact on the environment is less.

5. Let me know if you need anything else.

Language trang 48 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Nghe và nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu / (ngữ điệu lên) hay (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.

VOCABULARY

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết từ/ cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.)

* Đáp án

1. inhabitant 2. infrastructure

3. renewable 4. urban

5. liveable 6. sustainable

7. overcrowded 8. quality of life

2. Complete the sentences with the right form of the words or phrases in 1. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ/ cụm từ ở bài tập 1.)

* Đáp án

1. urban 2. liveable

3. infrastructure 4. overcrowded

5. inhabitants 6. renewable

7. quality of life 8. sustainable

PRONUNCIATION

Intonation: Question tags (Ngữ điệu: Câu hỏi đuôi)

1. Listen and decide whether the question tags in B’s responses have a rising or falling intonation. Mark ? (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags. (Nghe và nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu / (ngữ điệu lên) hay (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.)

* Đáp án

1. 2./ 3./ 4. 5./

2. Listen and repeat the exchanges in 1. (Nghe và lặp lại câu trả lời ở bài tập 1.)

* Học sinh làm theo yêu cầu

Lưu ý

- Chúng ta dùng ngữ điệu xuống trong câu hỏi đuôi khi chúng ta đã biết câu trả lời. Câu hỏi đuôi lúc này không phải là câu hỏi thực sự.

Ví dụ: (On a nice day) It's a beautiful day today, isn't it?

- Chúng ta dùng ngữ điệu lên khi chúng ta thật sự muốn biết điều gì đó và không nhấn về câu trả lời. Câu hỏi đuôi lúc này là câu hỏi thực sự.

Ví dụ: I didn't watch the tennis match last night. Federer didn't lose, did he?

- Chúng ta dùng ngữ điệu lên khi chúng ta thật sự muốn biết điều gì đó và không nhấn về câu trả lời. Câu hỏi đuôi lúc này là câu hỏi thực sự.

Ví dụ: I didn't watch the tennis match last night. Federer didn't lose, did he?

- Ngữ điệu lên được dùng ở câu hỏi đuôi sau phần câu kể diễn tả lời đề nghị hoặc những yêu cầu lịch sự.

Đánh giá bài viết
1 1.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm