Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 29

Địa lí 12 - Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 29, tài liệu gồm 2 bài tập trang 50, 51 kèm theo đáp án, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải tập bản đồ Địa lí 12 một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 12: Cho bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)

Năm Tổng số Chia ra
Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
1996 149.432 (100,0%) 74.161 (49.6%) 35.682 (23.9%) 39.589 (26.5%)
1999 245.828 (100,0%) 96.980 (39.5%) 53.879 (21.9%) 94.969 (38.6%)
2000 336.100 (100,0%) 114.800 (34,2%) 82.499 (24.5%) 138.801 (41.3%)
2005 991.249 (100,0%) 249.085 (25.1%) 309.054 (31.2%) 433.110 (43.7%)
2008 1.910.007 (100,0%) 352.722 (18.5%) 709.378 (37.1%) 847.907 (44.4%)

- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 - 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).
Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 29
Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.

- Khu vực Nhà nước giảm nhanh và liên tục từ 49,6% xuống còn 18.5%.

- Khu vực ngoài Nhà nước nhìn chung tăng khá nhanh từ 23.9 lên 37.1%.

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều biến động, giai đoạn 1996 - 2005 có tăng lên, tuy nhiên về sau giảm dần.

=> Giải thích: Đây là kết quả của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nền kinh tế thị trường.

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế Ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

Năm Tổng số Chia ra
Tập thể Tư nhân Cá thể
2000 82.499 (100%) 2.166 (2.6%) 47.816 (60.0%) 32.472 (39.4%)
2008 709.378 (100%) 6.627 (0.93%) 572.254 (80.7%) 130.497 (18.4%)

Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên:

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 - 2008.

- Kinh tế tập thể giảm khá nhanh từ 2.6% xuống còn 0,93%, đặc biệt tỉ trọng khu vực kinh tế cá thể cũng giảm nhanh từ 39.4% xuống 18.4%.

- Kinh tế tư nhân tăng lên nhanh từ 60% lên 80.7%.

Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vực kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh.

- Hiện nay với chính sách công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước ta khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển và mở rộng kinh doanh.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 770
Sắp xếp theo

Giải tập bản đồ Địa lí 12

Xem thêm