Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 38

Địa lí 12 - Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 38, tài liệu gồm 3 bài tập trang 68, 69 có đáp án sẽ là nguồn thông tin bổ ích để giúp các bạn học sinh học tốt môn Địa lí một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 12: Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo các loại cây của nước ta, của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005 và nêu nhận xét:

Lời giải:

- Chọn biểu đồ thích hợp: Cột chồng

- Vẽ biểu đồ:

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 38

Nhận xét:

- Tây nguyên có tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn (thứ hai cả nước), khoảng 1/3 cả nước, gấp 7 lần Trung du Bắc Bộ.

- Trung du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh là cây chè (90%)

- Tây Nguyên với thế mạnh là cây cà phê, cao su.

Bài 2 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

Lời giải:

Số lượng trâu, bò của hai vùng và của cả nước (nghìn con)

1995 2008
Đàn trâu: Trung du và miền núi Bắc Bộ 1.530 (51,6%) 1.689 (58,3%)
Tây Nguyên 69 (2,3%) 87 (3,0%)
Cả nước 2.963 (100%) 2.898 (100%)
Đàn bò: Trung du và miền núi Bắc Bộ 548 (15,1% 1.086 (17,1%)
Tây Nguyên 437 (12,0%) 721 (11,4%)
Cả nước 3.639 (100%) 6.338 (100%)

- Xử lí số liệu (tính % và điền vào cột trống ở bảng trên)

- Tính r:

Trâu: Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 1995 là r = 1.0 thì bán kính của vòng tròn thể hiện năm 2008 là:

r\ =\frac{\sqrt{2898}}{2963}=0,99

Bò: Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 1995 là r = 1.0 thì bán kính của vòng tròn thể hiện năm 2008 là:

r=\frac{\sqrt{6338}}{3639}=1,32

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 38

Bài 3 trang 69 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại.

Lời giải:

Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì:

- Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả; mặt khác ở đây người dân có nhu cầu về sức kéo lớn.

- Tây Nguyên có khí hậu khô hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 847
Sắp xếp theo

Giải tập bản đồ Địa lí 12

Xem thêm