Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 14

Địa lí 12 - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 14, tài liệu gồm 4 bài tập trang 23, 24 kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí lớp 12

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

Lời giải:

- Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 14

- Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12: Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

Lời giải:

Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng: - Ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.

- Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học: - Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

- Ban hành “sách Đỏ Việt Nam”.

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

Lời giải:

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất Các biện pháp bảo vệ

- Có khoảng 12, 7 triệu ha đất có rừng che phủ (đạt khoảng 40%), chưa đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường trong điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.

- Đất nông nghiệp chỉ đạt 9,4 triệu ha (28,4 %), bình quân đất nông nghiệp chỉ đạt 0,1 ha/người.

- Đất chưa sử dụng còn nhiều (7,2 triệu ha), việc cải tạo và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất đồi núi bị thoái hóa là 5 triệu ha.

- Hiện nay nước ta có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (28% diện tích đất đai).

- Đối với đất vùng núi:

+ Áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác: làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng.

+ Biện pháp nông - lâm kết hợp.

+ Bảo vệ rừng, giữ nguồn nước.

- Đối với đồng bằng:

+ Có kế hoạch quản lí chặt chẽ và mở rộng diện tích đất.

+ Thâm canh, canh tác hợp lí, tránh làm đất bị thoái hóa.

+ Chống ô nhiễm đất do chất hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải...

Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 14

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.948
Sắp xếp theo

Giải tập bản đồ Địa lí 12

Xem thêm