Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 22

Địa lí 12 - Vấn đề phát triển nông nghiệp

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 22, tài liệu gồm 4 bài tập trang 36, 37 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập môn Địa lí một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 12: Cho bảng số liệu dưới đây.

Tình hình sản xuất cây lương thực có hạt ở nước ta

Năm Diện tích trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) Trong đó diện tích lúa (nghìn ha) Sản lượng lúa (nghìn ha)

1990

1995

1997

2000

2005

2008

6.477

7.324

7.768

8.399

8.383

8.542

6.043

6.766

7.100

7.666

7.329

7.400

19.255

24.964

27.524

32.530

35.833

38.730

Lời giải:

- Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa đường và cột) thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2008.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 22

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào lược đồ bên:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 bài 22

Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 12: Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lơn theo các vùng.

Lời giải:

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (1.689 nghìn con), tiếp đến là Bắc Trung Bộ. Trong khi các vùng lại rất ít, thấp nhất là ĐB. Sông Cửu Long, ĐNB.

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước, tập trung nhiều nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ (1.439 nghìn con), sau đó là Bắc Trung Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đàn lợn phân bố khá đều ở cả nước, nhiều nhất ở ĐB. Sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ (> 6.000 nghìn con), Tây Nguyên có đàn lợn ít nhất.

Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 12: Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta:

Lời giải:

- Gia súc nước ta phân bố khác nhau ở các vùng: trâu phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi thấp, với khí hậu mùa đông lạnh; đàn bò thích hợp với khí hậu khô nóng ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ; đàn lợn tập trung ở các vùng có nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp và các vùng đồng bằng, ven thành phố.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.296
Sắp xếp theo

Giải tập bản đồ Địa lí 12

Xem thêm