Giải VBT Sinh học lớp 6 Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Giải VBT Sinh học lớp 6 Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn (trang 61 VBT Sinh học 6)

Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

Trả lời:

- Sau thụ phấn thì trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn

- Mỗi hạt phấn sẽ hút chất dinh dưỡng ở đầu nhụy và lớn lên rồi nảy mầm và tạo ống phấn

- Ống phấn mọc xuyên qua đầu nhụy vào trong bầu và thực hiện thụ tinh

2. Thụ tinh (trang 61 VBT Sinh học 6)

Thế nào là hiện tượng thụ tinh?

Trả lời:

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo hợp tử.

3. Kết quả và tạo quả (trang 61 VBT Sinh học 6)

- Hạt và quả được hình thành như thế nào?

Trả lời:

→ Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

→ Bầu phát triển thành quả chứa hạt

- Nối cột A với B

1. e

2. c

3. a

4. b

5. d

Ghi nhớ (trang 62 VBT Sinh học lớp 6)

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong tế bào tạo hợp tử.

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính

- Sau khi thụ tinh:

- Hợp tử phát triển thành phôi

- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

- Bầu phát triển thành quả chứa hạt

Câu hỏi (trang 62 VBT Sinh học 6)

2. (trang 62 VBT Sinh học 6): Quả và hạt là do bộ phận nào tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên bộ phận đó?

Trả lời:

- Quả do bầu tạo thành, hạt do noãn tạo thành

- Quả giữ lại đài hoa như hồng, cà chua, thị

- Quả giữ lại đầu và vòi nhụy như chuối, ngô,...

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa bao gồm phần Lý thuyết, Ghi nhớ và các dạng câu hỏi và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Sinh học lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
20 1.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh học lớp 6 Xem thêm