Giải VBT Sinh học lớp 6: Quang hợp (tiếp theo)

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 21: Quang hợp (tiếp theo) là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột? (trang 42 VBT Sinh học 6)

Nhận xét

- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

- Là cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột ? Giải thích vì sao

- Kết luận qua thí nghiệm

Trả lời:

Nhận xét:

- Điều kiện để thí nghiệm của cây chuông A khác cây B là ở chuông A có chứa dung dịch nước vôi trong.

- Lá cây trong chuông A không chế tạo được tinh bột vì nó không có khí CO2

- Kết luận: ngoài việc cần nước, cây còn cần CO2 để chế tạo tinh bột.

2. Khái niệm của quang hợp (trang 42 VBT Sinh học 6)

Em hãy viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và phát triển khái niệm đơn giản về quang hợp

Trả lời:

- Tóm tắt quá trình quang hợp:

Ánh sáng

Nước + CO2 ------------> tinh bột + O2

Diệp lục

- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước và CO2 và năng lượng mặt trời để chế tạo tinh bột và khí O2

Ghi nhớ (trang 42 VBT Sinh học lớp 6)

Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước khí CO2 và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra O2 và nhả khí CO2

Từ tinh bột cùng với muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Câu hỏi (trang 42 VBT Sinh học 6)

3. (trang 42 VBT Sinh học 6): Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao?

Trả lời:

- Thân non màu xanh có quang hợp vì nó có chứa diệp lục.

- Cây không có lá hoặc lá rụng sớm thì thân và cành sẽ làm nhiệm vụ quang hợp vì chúng có chứa diệp lục.

4. (trang 42 VBT Sinh học 6): Người ta bố trí một thí nghiệm như hình vẽ. Theo em có thể quan sát thấy hiện tượng gì? Giải thích kết quả thí nghiệm nếu thay đổi độ chiếu sáng của đèn (chuẩn bị cho bài sau)

Trả lời:

Hiện tượng của thí nghiệm là có bọt khí nổi lên. Ánh sáng mạnh thì quang hợp mạnh

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 21: Quang hợp bao gồm phần Lý thuyết, Ghi nhớ và các dạng câu hỏi và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Chương 4: Lá Sinh học lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
37 2.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh học lớp 6 Xem thêm