Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 12: Tôn trọng thư từ tài sản của người khác - Tiết 1

Giáo án môn Đạo đức lớp 3

Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 12: Tôn trọng thư từ tài sản của người khác - Tiết 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Đạo đức 3 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 10: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi - Tiết 2

Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 11: Vệ sinh trường học

Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 12: Tôn trọng thư từ tài sản của người khác - Tiết 2

I. Mục tiêu:

  • Thế nào là tôn trọng thư từ tài sản của người khác
  • Vì sao phải tôn trọng thư từ tài sản của người khác
  • Quyền tôn trọng bí mật riêng tư của trẻ em
  • Yêu thích môn học

II/ Tài liệu và phương tiện

  • Vở bài tập đạo đức
  • Trang phục bác đưa thư
  • Phiếu thảo luận nhóm

III/ Hoạt động dạy học :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

-Hoạt động 1: xử lý tình huốn đóng vai

- Nhóm thảo luân xử lý tình huống

-Học sinh theo dỏi thực hiện

-Nhận xét kết quả thảo luận

-Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

+Giáo viên phátphiếu giao việc

+Thảo luận theo nhóm phát phiếu giao việc

-Hoạt động 3: liên hệ thực tế

-Giáo viên dẫn dắt nhận xét

-IV/Củng cốdặn dò:

-Dặn xem lại bài ở nhà

-Nhận xét tiết học

-Học sinh hiểu thế nàolà tôn trọng

Thư từ tài sản của người khác

-Học sinh đánh giá tôn trọng thư từ

-Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng thư từ và tài sản của người khác

tàisản của người khác

-Một số căp trình bày trước lớp

Học sinh lắng nghe thực hiện

Đánh giá bài viết
1 1.812
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm