Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình - Tiết 1

Giáo án môn Đạo đức lớp 5

Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình - Tiết 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Đạo đức 5 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 1: Em là học sinh lớp năm - Tiết 1

Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 1: Em là học sinh lớp năm - Tiết 2

Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình - Tiết 2

I. Mục tiêu cần đạt:

 • Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em.
 • Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình.
 • Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động 1:

 • Nhằm đạt được mục tiêu: Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em.
 • Hoạt động được lựa chọn: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức “
 • Hình thức tổ chức: Thảo luận, thuyết trình

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

- Phân chia câu hỏi cho từng nhóm

- Tóm tắt ý chính từng câu hỏi:

1/ Đức đã gây ra chuyện gì? Đó là việc vô tình hay cố ý?

2/ Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy như thế nào?

3/ Theo em , Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt ? Vì sao?

® Khi chúng ta làm điều gì có lỗi, dù là vô tình, chúng ta cũng phải dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

- Học sinh đọc thầm câu chuyện

- 2 bạn đọc to câu chuyện.

- Nhóm thảo luận, trao đổi ® trình bày phần thảo luận

- Các nhóm khác bổ sung

- Đá quả bóng trúng vào bà Doan đang gánh đồ làm bà bị ngã. Đó là việc vô tình.

- Rất ân hận và xấu hổ

- Nói cho bố mẹ biết về việc làm của mình, đến nhận và xin lỗi bà Doan vì việc làm của bản thân đã gây ra hậu quả không tốt cho người khác.

Hoạt động 2:

 • Nhằm đạt được mục tiêu: Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình.
 • Hoạt động được lựa chọn: Học sinh làm bài tập 1
 • Hình thức tổ chức: Nhóm, cá nhân

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

- Nêu yêu cầu của bài tập

- Phân tích ý nghĩa từng câu va đưa đáp án đúng (a, b, d, g)

_GV kết luận (Tr 21/ SGV)

- 1 bạn làm trên bảng nhỏ

- Liên hệ xem mình đã thực hiện được các việc a, b, d, g chưa? Vì sao?

Hoạt động 3:

 • Nhằm đạt được mục tiêu: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.
 • Hoạt động được lựa chọn: Bày tỏ thái độ
 • Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, lớp, cá nhân

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

- Nêu yêu cầu BT 2. SGK

GV kết luận: Tán thành ý kiến (a), (đ); không tán thành ý kiến (b), (c), (d)

® Nếu không suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó thì sẽ đễ mắc sai lầm, nhiều khi dẫn đến những hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu

III. Chuẩn bị:

 • Giáo viên: Mẫu chuyện về gương thật thà, dũng cảm nhận lỗi.
 • Bài tập 1 được viết sẵn lên bảng nhỏ.
 • Học sinh: SGK
Đánh giá bài viết
7 4.613
Sắp xếp theo
  Giáo án Đạo Đức 5 Xem thêm