Giáo án TNXH 1 bài 20: An toàn trên đường đi học

Tự nhiên xã hội lớp 1

Giáo án TNXH 1 bài 20: An toàn trên đường đi học giúp các em học sinh nhanh chóng xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học, biết được quy định đi bộ trên đường. Để từ đó, tránh được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.

Bài 20: An toàn trên đường đi học

I. Mục tiêu:

 • KT: Xác định một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học. Quy định về đi bộ trên đường.
 • KN: Thực hiện đi bộ trên vỉa hè, đi sát lề đường bên phải.
 • TĐ: Có ý thức chấp hành những quy định về trật tự an toàn.

II. Đồ dùng.

 • GV: Các hình SGK.
 • HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học.

1. Kiểm tra bài cũ (3')

 • Các em đang sống ở đâu?
 • Hãy nêu cảnh vật em đang sống?

2. Bài mới (30')

* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. (10')

 • MT: Biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
 • Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ.
  • Điều đó có thể xảy ra?
  • Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống như thế nào?

* Hoạt động 2: Làm việc với SGK. (12')

 • MT: HS biết được quy định về đường bộ.
 • Khi đi trên đường không có vỉa hè cần phải đi sát mép đường về bên phải của mình, còn trên đường có vỉa hè thì phải đi trên vỉa hè.

* Hoạt động 3: Trò chơi "Đi đúng quy định" (8')

 • GV giới thiệu loại đèn:
  • Đèn đỏ: dừng lại
  • Đèn vàng: chuẩn bị dừng
  • Đèn xanh: được phép đi

3. Củng cố, dặn dò (3')

 • Nhận xét chung giờ học. Về nhà xem lại bài.
 • Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

Đánh giá bài viết
1 2.800
Sắp xếp theo
  Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 1 Xem thêm