Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4

Hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trong bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 4

Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4 giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và cách thức làm các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận trong tập huấn mô đun 4 một cách tốt nhất.

Giáo viên cốt cán là gì?

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4

Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4

Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 3647/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 về triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT mô đun 4.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu đầy đủ đến quý thầy cô bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lớp học ảo phục vụ giảng dạy và học tập phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên dành cho GVPTCC thuộc chương trình ETEP (thầy cô nhấn tải về). Hướng dẫn dành cho giáo viên cốt cán tham gia phòng học ảo mô đun 4 giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận để đạt kết quả cao trong chương trình tập huấn Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đánh giá bài viết
1 986
Sắp xếp theo
    Mẹo dạy học hay Xem thêm