Ngọc Hân Toán học lớp 7

Hưởng ứng tết trồng cây do nhà trường phát động, học sinh ba khối 9,8,7 đã trồng tổng cộng 180 cây.

Số cây khối 9,8,7 đã trồng lần lượt tỉ lệ với 5,4,3. Tính số cây mỗi khối sẽ trồng? 

3
3 Câu trả lời
 • Haraku Mio
  Haraku Mio

  Bạn tham khảo bài: https://vndoc.com/tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-185451

  Trả lời hay
  4 Trả lời 16:29 05/01
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  Gọi số cây mà ba khối trồng lần lượt là a, b, c (a, b, c ∈ N*)

  Ta có:

  a/5 = b/4 = c/3 và a + b + c = 180

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  a/5 = b/4 = c/3 = (a + b + c) / (5 + 4 + 3) = 180/12 = 15

  <=> a : 5 = 15 => a = 75

  b : 4 = 15 => b = 60

  c : 3 = 15 => c = 45

  Vậy khối 9 trồng 75 cây, khối 8 trồng 60 cây và khối 7 trồng 45 cây

  0 Trả lời 16:23 05/01
 • Mọt sách
  Mọt sách

  Số cây ba khối lần lượt là: x, y, z ∈ N*

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  \frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3} và x + y + z = 180

  <=> \frac{x+y+z}{5+4+3}=\frac{180}{12}=15

  => x : 5 = 15 => x= 75

  y : 4 = 15 => y = 60

  z : 3 = 15 => z = 45

  Vậy số cây 3 khối trồng lần lượt là: 75 cây; 60 cây; 45 cây

  0 Trả lời 16:28 05/01
Tìm thêm: Toán tỉ lệ

Toán học

Xem thêm