Learning English as a Foreign Language For Dummies

Learning English as a Foreign Language For Dummies

Learning English as a Foreign Language For Dummies của hai tác giả Gavin Dudeney và Nicky Hockly đưa ra cho người học những kiến thức thú vị về ngôn ngữ Tiếng Anh và từng bước bắt đầu học để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Sách học Tiếng Anh

Learning English as a Foreign Language For Dummies giúp bạn:

  • Nâng cao kỹ năng Tiếng Anh mà không cần giáo viên.
  • Nói Tiếng Anh trôi chảy ở nơi làm việc hoặc giao tiếp hàng ngày.
  • Sử dụng ngữ pháp Tiếng Anh đúng và phát âm chuẩn
  • Âm điệu lưu loát với phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả

Learning English as a Foreign Language For Dummies gồm các phần:

  • Part I: Getting Started
  • Part II: English in Action
  • Part III: English on the Go
  • Part IV: The Part of Tens
  • Part V: Appendices

Mời các bạn tham khảo một trích đoạn trong sách nói về sự khác biệt giữa Tiếng Anh Mỹ và Tiếng Anh Anh:

Meeting Some Differences between British and American English

Many words differ between American and British English. George Bernard Shaw said: ‘England and America are two countries divided by a common language.’ He was partially correct, particularly with reference to some vocabulary and some different uses of tenses. For example, British English often uses the present perfect tense to describe a recently completed action, while American English uses the past simple. Imagine that you’ve just finished breakfast. A British English speaker would ask ‘Have you finished breakfast yet?’. An American English speaker, on the other hand, is more likely to ask ‘Did you finish breakfast yet?’. Here’s a useful guide to the most common differences between American and British English:

British English

Anywhere

Autumn

Bill (in a restaurant)

Biscuit

Bonnet (of a car, at the front)

Boot (of a car, at the back)

Chemist

Chips

Cinema

Crisps

Crossroads

Dustbin

Film

American English

Anyplace

Fall

Check

Cookie

Hood

Trunk

Drugstore

French fries

Movies

Potato chips

Intersection

Trashcan

Movie

Đánh giá bài viết
1 262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm