Nguyễn Minh Ngọc Văn học Lớp 5

Liệt kê các từ ngữ Chỉ những người thân trong gia đình

Liệt kê các từ ngữ:

a) Chỉ những người thân trong gia đình.

b) Chỉ những người gần gũi em trong trường học.

c) Chỉ các nghề nghiệp khác nhau:

d) Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước ta.

Câu 1 (trang 151 sgk Tiếng Việt 5)

3
3 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  a) Chỉ những người thân trong gia đình: cố, cụ, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, dì, cô, anh, chị, em, cháu, chắt…

  b) Chỉ những người gần gũi em trong trường học: hiệu trưởng, hiệu phó, thầy (cô) chủ nhiệm, thầy (cô) giáo, cô văn thư, bác bảo vệ, cô lao công…

  c) Chỉ các nghề nghiệp khác nhau: công nhân, nông dân, bác sĩ, giáo sư, giáo viên, doanh nhân,…

  d) Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước ta: Kinh, Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao, Mán, Hơ-mông, Ê-đe, Mơ-nông, Ba-na, Chăm, Khơ-me…

  3 Trả lời 17:43 23/10
  • Bon
   Bon

   a) cố, cụ, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, dì, cô, anh, chị, em, cháu, chắt…

   b) hiệu trưởng, hiệu phó, thầy (cô) chủ nhiệm, thầy (cô) giáo, cô văn thư, bác bảo vệ, cô lao công…

   c) công nhân, nông dân, bác sĩ, giáo sư, giáo viên, doanh nhân,…

   d) Kinh, Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao, Mán, Hơ-mông, Ê-đe, Mơ-nông, Ba-na, Chăm, Khơ-me…

   0 Trả lời 17:44 23/10
   • Đường tăng
    Đường tăng

    https://vndoc.com/luyen-tu-va-cau-lop-5-tong-ket-von-tu-137734

    đây cũng nhiều đáp án

    0 Trả lời 17:45 23/10
    Văn học Xem thêm