Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 45 có đáp án chi tiết, củng cố vốn từ chủ đề muông thú, đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

Hướng dẫn giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 45

Câu 1. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 45) Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ nguy hiểm M. Hổ

Thú không nguy hiểm M. Thỏ

Trả lời

Thú dữ nguy hiểm

- hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

Thú không nguy hiểm

- thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu

Câu 2. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 45) Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a. Thỏ chạy như thế nào?

- Thỏ chạy nhanh như tên bắn. Hoặc: Thỏ chạy nhanh như bay.

b. Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?

- Sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Hoặc: Sóc chuyền cành nhẹ như không.

c. Gấu đi như thế nào?

Gấu đi lặc lè: Hoặc: Gấu đi lùi lũi. Hay: Gấu đi khệnh khạng. Gấu khệ nệ.

d. Voi kéo gỗ như thế nào?

- Voi kéo gỗ chạy băng băng. Voi kéo gỗ cực khỏe.

Câu 3. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 45) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

a. Trâu cày rất khỏe.

b. Ngựa phi nhanh như bay.

c. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rỏ dãi.

d. Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

Đáp án

- Trâu cày như thế nào?

- Ngựa phi như thế nào?

- Thấy chú ngựa béo tốt đang ăn, Sói thèm như thế nào?

- Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười thế nào?

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Sư tử xuất quân

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 4.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm