Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World

Ma trận Đề thi tiếng Anh lớp 6 kì 1 i-Learn Smart World

Ma trận Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 i-Learn Smart World dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Cấu trúc Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp khác nhau giúp quý thầy cô biên soạn đề luyện thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 hiệu quả.

Xem thêm: 4 Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2021 - 2022

Đề thi tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng số câu

Kỹ năng

Dạng bài

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

Trắc nghiệm

Tự luận

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Listening

(1pt)

2

2

4

Pronunciation

(0.5pts)

Stress

2

2

Writing (Use of English)

(2pts)

Vocabulary

Preposition

Grammar

1

2

2

1

6

Signs

2

2

Speaking

(0.5pts)

2

2

Reading

(3pts)

Reading comprehension

1

2

1

1

1

6

Guided cloze

1

1

1

1

6

Writing

(3pts)

Verb form/ verb tense

(1pt)

1

1

2

4

Rearrange the words

(0.5pt)

1

1

2

Make questions

(0.75pt)

2

1

3

Sentence transformation

(0.75pt)

2

1

3

Tổng

(10pts)

6

8

8

5

3

6

2

2

14 câu

35%

13 câu

32.5%

9 câu

22.5%

4 câu

10%

40 câu

Trắc nghiệm: 19 câu (47.5%) Tự luận: 21 câu (52.5%)

All sentences: 0.25đ/ câu

10 EXTRA SENTENCES:

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng số câu

Kỹ năng

Dạng bài

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

Trắc nghiệm

Tự luận

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Use of English

1

1

Reading

Cloze test

2

3

1

6

Writing

Rearrange the sentences

1

2

Make question

1

Tham khảo: Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World

Trên đây là Ma trận đề thi học kì tiếng Anh lớp 6 Smart World.

Đánh giá bài viết
1 713
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm