Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình là gì? Mẫu biên bàn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình được hiểu là sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.

Theo đó, trong bài viết này VnDoc sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình mới nhất, hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu chi tiết,... mời các bạn cùng theo dõi.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thời gian địa điểm lập biên bản...

2. Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

3. Hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu thiết kê xây dựng công trình

Trong biên bản ghi địa danh, ngày tháng năm lập biên bản

Ghi số biên bản nghiệm thu công trình

Trong tên biên bản ghi tên của công trình xây dựng được nghiệm thu thiết kế

Phần đối tượng nghiệm thu ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình

Ghi tên tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật.

Ghi tên tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư và họ tên, chức vụ của của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

Ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc nghiệm thu

Ghi những đánh giá hồ sơ thiết kế: Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt); Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế);Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm