Mẫu đơn xin đi học mầm non

Mẫu đơn xin đi học mầm non được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu đơn dùng để điền thông tin xin vào trường mầm non dành cho quý phụ huynh có nhu cầu gửi con mình vào các cơ sở mầm non trên cả nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin nhập học mầm non số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- o0o ----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi:...........................................................................

Tên tôi là: ......................................Năm sinh:...........................

Nơi ở hiện nay:......................................

Điện thoại Email:......................................

Nghề nghiệp:......................................

Nơi làm việc hiện nay:......................................

Tên vợ (chồng):......................................

Tên tôi là:...................................... Năm sinh:......................................

Nơi ở hiện nay:......................................

Điện thoại Email:......................................

Nghề nghiệp:......................................

Nơi làm việc hiện nay:......................................

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………..…………..., sinh ngày…. tháng …. năm ……. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

..........., ngày….. tháng….. năm ............

Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin đi học mầm non số 2

Mẫu đơn xin đi học mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ..............................

TRƯỜNG MÀM NON...................................

Số: ......./ MNPĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ........tháng.......năm 20.........

ĐƠN XIN HỌC

Năm học 20...... – 201......

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non .............................

1 - Họ và tên bé:.................................................................................

- Ngày sinh:........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:..........................................................................

- Hiện đang cư trú tại:..........................................................................

2 - Họ tên bố:................................................Điện thoại:.....................

- Nghề nghiệp:...............................................Nơi công tác:.................

3 - Họ tên mẹ:...............................................Điện thoại:.....................

- Nghề nghiệp:...............................................Nơi công tác:..................

4. Tình trạng sức khỏe của bé:.............................................................

5. Tên người đứng xin (nếu có):............................................................

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Lý do phải làm đơn xin nhập học mầm non

Mục đích của việc làm đơn xin đi học mầm non để nhà trường có cơ sở xét duyệt tương ứng với chỉ tiêu hợp lý. Theo đó, nội dung đơn sẽ thông tin chi tiết về độ tuổi, nguyện vọng của phụ huynh khi cho trẻ học tại trường. Như đã nói ở trên, hàng năm mỗi trường trong khu vực chỉ được phép nhận một lượng học sinh nhất định để đảm bảo hiệu quả giảng dạy và học tập tốt nhất. Chính vì vậy, khi xét hội đồng tuyển sinh sẽ nắm được tình hình từ đó có kế hoạch sắp xếp hợp lý cũng như thông báo chi tiết về thời gian học cho từng giai đình.

Tại các trường mầm non hiện nay đang áp dụng chủ trương “3 tăng 3 giảm”. Cụ thể: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh đầu vào, đầu tư về cơ sở vật chất. Giảm việc học trái tuyến cho học sinh, giảm số lượng học sinh trong lớp, đồng thời giảm số lớp trong một trường. Mục đích của chủ trương này nhằm mang lại một môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và vui chơi của trẻ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
12 77.604
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm