Quách Đức Thắng Hóa học lớp 12

Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau.

Tính khối lượng N đã bón 

3
3 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  M(NH4)2SO4 = 132g ; mN = 2 × 14 = 28g

  %N= 28 phần 132 × 100% = 21,21%

  mN = 500 × 21,21 phần 100 = 106,05g

  0 Trả lời 15:16 10/01
 • Vợ là số 1
  Vợ là số 1

  Thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón

  %N = 28 × 100%/132 = 21,2 %

  Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau

  mN = 500 × 21,2/100 = 106,05 g.

  0 Trả lời 15:17 10/01
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Đáp án là 106,05 g

  0 Trả lời 15:18 10/01
Tìm thêm: (NH4)2SO4

Hóa học

Xem thêm