Ngữ pháp và bài tập về danh từ ghép trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
DANH T GHÉP TING ANH
Trong cu trúc ng pháp tiếng Anh, danh t kép danh t cu to gm 2 t tr lên ghép li
vi nhau. Phn ln danh t kép trong tiếng Anh được thành lp khi mt danh t hay tính t kết
hp vi mt danh t khác. Ví d:
Bn thân 2 t tooth (răng) paste (h/ bột) đều nghĩa riêng của nó, nhưng khi ta ni chúng
li vi nhau thì s to thành mt t mới toothpaste (kem đánh răng).
Hay như từ black (đen) là một tính t board (bng) là mt danh từ, nhưng nếu ta ni chúng li
vi nhau ta smt t mi blackboard (bảng đen).
Trong c 2 d trên, t đầu tiên đóng vai trò b nghĩa hay t hơn từ th hai, ng ý nói
cho người đọc biết loi/ nhóm của đồ vt/ con người mà t th hai mô t, hay cho ta biết v mc
đích sử dng ca đ vt đó.
QUY TC GHÉP DANH T TRONG TING ANH
Danh t kép có th đưc thành lp bng các cách kết hp t sau:
Danh t + Danh từ: toothpaste (kem đánh ng), bedroom (phòng ng), motorcycle (xe tô),
policeman (cnh sát), boyfriend (bn trai), fruit juice (nưc trái cây)
Danh t + Động từ: haircut (hành đng ct c/kiểu tóc được cắt), rainfall (lượng mưa), car park
(bãi đậu xe hơi)
Danh t + Gii t: hanger-on (k a-dua), passer-by(khách qua đường), full moon (trăng rm)
Tính t + Danh từ: bluebird (chim sơn ca), greenhouse(nhà kính), software (phn mm), redhead
(ngưi tóc hoe đ)
Động t + Danh t: swimming pool (h bơi), washing machine (máy giặt), driving license (bng
lái xe), dining room (phòng ăn)
VÍ D V DANH T GHÉP TRONG TING ANH
Mt s ví d v danh t ghép
Danh t
Danh t
bus stop
Is this the bus stop for the number 12 bus?
fire-fly
In the tropics you can see fire-flies at night.
football
Shall we play football today?
Tính t
Danh t
full moon
I always feel crazy at full moon.
blackboard
Clean the blackboard please.
VnDoc. Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
software
I can’t install this software on my PC.
Động t
(-ing)
Danh t
breakfast
We always eat breakfast at 8am.
washing
machine
Put the clothes in the red washing machine.
swimming pool
What a beautiful swimming pool!
Danh t
Động t
(-ing)
sunrise
I like to get up at sunrise.
haircut
You need a haircut.
train-spotting
His hobby is train-spotting.
Động t
Gii t
check-out
Please remember that check-out is at 12 noon.
Danh t
Cm gii t
mother-in-law
My mother-in-law lives with us.
Gii t
Danh t
underworld
Do you think the police accept money from the
underworld?
Danh t
Tính t
truckful
We need 10 truckfuls of bricks.
MỘT VÀI LƯU Ý KHI S DNG DANH T GHÉP TRONG TING ANH
Nhng quy tắc cơ bn v danh t ghép trong tiếng Anh
Danh t ghép (noun compound) vic kết hp các t đơn lẻ thành 1 t. vic to danh t
ghép tuân theo nhng quy tắc cơ bn trong ng pháp tiếng Anh cơ bn và nâng cao:
- Nhng danh t ghép được viết thành mt t như “blackbird” (con sáo), “whiteboard” (bảng
trắng), “bathroom” (phòng tắm) .v.v… thưng là nhng thai âm tiết. Nhng t đơn lẻ thành
phn của chúng thường là nhng t mt âm tiết. Ví d:
eye-witness (nhân chng) = eye + witness
mother-in-law (m chng/ v) = mother + in + law
living room (phòng khách) = living + room
drawing board (bng v) = drawing + board
petrol station (trạm xăng) = petrol + station
- Trng âm ca nhng danh t ghép thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Đây điểm khác bit gia
danh t ghép hiện tượng các t đơn lẻ được kết hợp để b nghĩa cho nhau. Ví dụ: a
BLACKbird a black BIRD: (con chim sáo) (con chim đen) Hay: a WHITEboard a white
BOARD
- Tuy nhiên vn có nhng ngoi l như “bus stop” (điểm dng xe buýt) không h đuợc viết lin,
“drop-out/ dropout” (kẻ b hc, hc sinh b học) được viết theo c hai cách hay “stepmother”
(m kế) lại được viết lin thành mt t. vy, không th thay thế mt cun t điển tt
VnDoc. Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
trong trưng hp này không phi danh t ghép nào trong tiếng Anh cũng tuân th nhng
nguyên tc này.
Cách phát âm đối vi danh t ghép trong tiếng anh
Danh t ghép thường có trng âm t đầu tiên. Trong cm t “pink ball”, c hai t đều có trng
âm như nhau (như bạn đã biết, danh t và tính t thường xuyên được nhn mnh). Trong danh t
ghép “golf ball”, từ đầu tiên được nhn mạnh hơn, mc c 2 t đu danh từ. “golf ball”
mt danh t ghép ta coi như một danh t đơn thế mt trng âm đơn chính
t đầu tiên. Trng âm rt quan trng trong danh t đơn. dụ, nó giúp chúng ta biết đưc nếu ai
đó nói “a GREEN HOUSE” (ngôi nhà sơn màu xanh) hay “a GREENhouse” (nhà kính đ trng
cây).
Áp dng quy tắc OpSACOMP đ làm bài tp v danh t ghép trong tiếng Anh
Vic bn nhn biết được đâu danh từ ghép hiu v quy tắc cũng như cấu to ca s
giúp bn thun lợi hơn rất nhiu trong vic làm các bài tp v sp xếp trt t câu, đặc biệt là đối
vi các câu phc tp. bài viết này, chúng tôi s gii thiu ti bn quy tc OpSACOMP. Bn
hãy ghi nh nhng ch cái này, s ng hu ích khi bn gp phi nhng bài tp sp xếp
phc tp. Vy OpSACOMP là gì?
Opinion tính t ch quan điểm, s đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…
Size/Shape tính t ch kích c. Ví dụ: big, small, long, short, tall…
Age tính t ch độ tui. Ví dụ: old, young, old, new…
Color tính t ch màu sc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….
Origin tính t ch ngun gc, xut x. Ví d: Japanese, American, British, Vietnamese…
Material tính t ch cht liu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…
Purpose tính t ch mc đích, tác dng.
Sp xếp các tình t theo trt t OPSACOMP: d khi sp xếp cm danh t: a /leather/
handbag/ black. Ta thy xut hin các tính t:
Leather ch cht liu làm bng da (Material)
Black ch màu sc (Color)
Vy theo trt t OpSACOMP, cm danh t trên s được sp xếp theo v trí đúng là: a black
leather handbag. Mt ví d khác: car / black / big / a. Các tính t bao gm:

Danh từ ghép trong tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp và bài tập về danh từ ghép trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn hiểu rõ hơn dạng ngữ pháp khá khó nhưng lại thường gặp này. Mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm