Talk about a website you like

Mô tả trang Web yêu thích của bạn

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về các trang web yêu thích. Mời các em tham khảo.

Talk about a website you like

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Gợi ý viết bài

1. What type of website it is (Loại trang Web này là gì)

- VnDoc

- One of the most famous/well-known social media platforms

2. How you found out about it (Bạn đã tìm thấy nó như thế nào?)

- Popular among teenagers

3. what it allows you to do and why you find it useful. (Nó cho phép bạn làm gì và tại sao bạn thấy nó hữu ích)

- study various subjects

- ask difficult questions and receive answers with detailed explanations.

Describe a website you like to visit a lot số 1

VnDoc.com is my favourtie website that allows people to access unlimited useful knowlege. The website is about education, so it helps me study various subjects a lot. I use it daily to find interesting materials and practise some hard exercises to get high marks. Moreover, when I have a difficult question that I can’t solve, I can upload my question on VnDoc. After that, VnDoc will give a answer with a detailed explanation. To sum up, I really enjoy accessing the web every day as it brings me lots of useful information.

Bài dịch

VnDoc.com là trang web yêu thích của tôi, cho phép mọi người truy cập vào kho tàng kiến thức hữu ích vô tận. Đây là trang web về giáo dục, vì vậy nó giúp tôi nghiên cứu rất nhiều môn học khác nhau. Tôi sử dụng nó hàng ngày để tìm tài liệu hay và luyện một số bài tập khó để đạt điểm cao. Hơn nữa, khi gặp câu hỏi khó không giải được, tôi có thể đăng tải câu hỏi của mình trên VnDoc. Sau đây VnDoc sẽ đưa ra đáp án kèm lời giải chi tiết. Tóm lại, tôi thực sự thích truy cập web hàng ngày vì nó mang lại cho tôi nhiều thông tin hữu ích.

Talk about a website you like số 2

Facebook, which is a popular social networking website, I use on a daily basis. Facebook brings interesting experience for users all over the world. They can post comments, share photos, chat and watch short videos. I get lots of benefits from the websites. Firstly, it helps me to keep in touch with my friends. Although I cannot meet my friends regularly, I still update their life through their personal status. Next, I can go shopping on Facebook. There are various shops that you can buy clothes, shoes, food, …Last but not least, browsing the website, I come to know about the latest happenings in the world. To sum up, Facebook is an exciting website.

Bài dịch

Facebook, là một trang web mạng xã hội phổ biến, tôi sử dụng hàng ngày. Facebook mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng trên toàn thế giới. Họ có thể đăng bình luận, chia sẻ ảnh, trò chuyện và xem video ngắn. Tôi nhận được rất nhiều lợi ích từ các trang web. Thứ nhất, nó giúp tôi giữ liên lạc với bạn bè. Dù không thể gặp gỡ bạn bè thường xuyên nhưng tôi vẫn cập nhật cuộc sống của họ qua trạng thái cá nhân. Tiếp theo, tôi có thể đi mua sắm trên Facebook. Có rất nhiều cửa hàng mà bạn có thể mua quần áo, giày dép, thực phẩm,… Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, duyệt qua trang web, tôi biết về những diễn biến mới nhất trên thế giới. Tóm lại, Facebook là một trang web thú vị.

Viết về website yêu thích bằng tiếng Anh số 3

A website I like to visit is YouTube, which is basically designed for video sharring. What I’m inetersted in YouTube is that I can find and play different types of video content such as TV series, vlog, DYI and so on. I like watching travel vlogs most, because it is a good way to find out about places around the world and what life there is like. When watching this types of video, I feel like I’m visiting the place with vlogger. To sum up, YouTube is an useful source of imformation. It is an amazing way to explore the world through videos as well as keep myself up to date with anything educational and interesting.

Bài dịch

Một trang web tôi thích ghé thăm là YouTube, về cơ bản được thiết kế để làm sắc nét video. Điều tôi biết đến trong YouTube là tôi có thể tìm và phát các loại nội dung video khác nhau, chẳng hạn như phim truyền hình dài tập, vlog, DYI, v.v. Tôi thích xem vlog du lịch nhất, vì đó là một cách hay để tìm hiểu về các địa điểm trên thế giới và cuộc sống ở đó như thế nào. Khi xem những loại video này, tôi có cảm giác như đang tham quan địa điểm với vlogger. Tóm lại, YouTube là một nguồn thông tin hữu ích. Đó là một cách tuyệt vời để khám phá thế giới qua video cũng như cập nhật cho bản thân bất cứ điều gì mang tính giáo dục và thú vị.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Talk about a website you like. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập. Hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
2 14.684
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm