Phần mềm Cùng Học Toán 4 (Learning Math) - SGK Cùng học Tin học quyển 2

Cùng học Toán (Learning Math) là bộ phần mềm học toán dành cho học sinh Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Phần mềm cho phép học sinh ôn luyện, học tập, làm bài tập Toán trực tiếp trên máy tính. Sau đây là hướng dẫn sử dụng Phần mềm Cùng Học Toán 4.

1. Cách sử dụng Cùng học Toán (Learning Math)

Màn hình khởi động của phần mềm có dạng sau:

Cùng học Toán (Learning Math)

Đây là màn hình lựa chọn phạm vi kiến thức chính của phần mềm. Khi di con trỏ chuột lên các nút chức năng thì trong bảng xuất hiện dòng chữ ghi phạm vi được lựa chọn (hình 02). Toàn bộ chương trình bao gồm 24 nút lệnh hình con cá. 12 hình con cá phía trên thuộc phạm vi kiến thức học kỳ một, 12 hình phía dưới thuộc phạm vi kiến thức học kỳ hai.

Phần mềm Cùng Học Toán 4

Chương trình học Toán lớp 4 bao gồm các phạm vi kiến thức sau:

Ôn tập cộng, trừ các số có 5 chữ số:

- Cộng 2 số trong phạm vi 5 chữ số.

- Trừ 2 số trong phạm vi 5 chữ số.

- Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 5 chữ số.

Đọc và viết số tổng quát trong phạm vi 9 chữ số.

Phân tích một số tổng quát trong phạm vi 9 chữ số.

Phép cộng, trừ các số có nhiều chữ số

- Cộng 2 số bất kỳ trong phạm vi 9 chữ số

- Trừ 2 số bất kỳ trong phạm vi 9 chữ số

- Cộng, trừ 3 số bất kỳ trong phạm vi 9 chữ số

Nhân số có nhiều chữ số với số có 1 chữ số:

- Nhân số bất kỳ với số có 1 chữ số tổng quát.

- Nhân số bất kỳ với số có 1 chữ số, không nhớ.

- Nhân số bất kỳ với số có 1 chữ số, có nhớ.

Nhân số bất kỳ với các số có tận cùng là các chữ số không: 10, 100, 1000...

Nhân 1 số với số có 2 chữ số (không nhớ):

- Nhân 1 số với số có 2 chữ số, tổng quát.

- Nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số.

Nhân 1 số với số có 2 chữ số (có nhớ):

- Nhân 1 số với số có 2 chữ số, tổng quát.

- Nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số.

- Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số.

Nhân 1 số với số có 3 chữ số (không nhớ):

- Nhân số bất kỳ với số có 3 chữ số.

- Nhân số có 3 chữ với số có 3 chữ số.

- Nhân số có 4 chữ với số có 3 chữ số.

- Nhân số có 5 chữ với số có 3 chữ số.

- Nhân số có 6 chữ với số có 3 chữ số.

Nhân 1 số với số có 3 chữ số (có nhớ):

- Nhân số bất kỳ với số có 3 chữ số, có nhớ.

- Nhân số có 3 chữ với số có 3 chữ số, có nhớ.

- Nhân số có 4 chữ với số có 3 chữ số, có nhớ.

- Nhân số có 5 chữ với số có 3 chữ số, có nhớ.

- Nhân số có 6 chữ với số có 3 chữ số, có nhớ.

Ôn tập phép nhân:

- Nhân 2 số tổng quát.

- Nhân 1 số với số có 2 chữ số tổng quát.

- Nhân 1 số với số có 3 chữ số tổng quát.

Chia số có nhiều chữ số cho số có 1 chữ số.

Chia 2 số tận cùng là các chữ số 0.

Chia cho số có 2 chữ số (không nhẩm):

- Chia 1 số cho số có 2 chữ số, chia hết.

- Chia 1 số cho số có 2 chữ số, chia có dư.

Chia cho số có 2 chữ số (có nhẩm):

- Chia 1 số cho số có 2 chữ số, chia hết.

- Chia 1 số cho số có 2 chữ số, chia có dư.

Chia cho số có 3 chữ số (có nhẩm):

- Chia 1 số cho số có 3 chữ số, chia hết.

- Chia 1 số cho số có 3 chữ số, chia có dư.

Chia cho số có 3 chữ số (không nhẩm):

- Chia 1 số cho số có 3 chữ số, chia hết.

- Chia 1 số cho số có 3 chữ số, chia có dư.

Ôn tập phép chia:

- Chia tổng quát có nhẩm giữa 2 số.

- Chia tổng quát có nhẩm giữa 2 số, chia hết.

- Chia tổng quát có nhẩm giữa 2 số, chia có dư.

- Chia tổng quát có nhẩm giữa 2 số bất kỳ.

- Chia 1 số cho số có 2 hoặc 3 chữ số, chia hết.

- Chia 1 số cho số có 2 hoặc 3 chữ số, chia có dư..

So sánh phân số:

- So sánh 2 phân số có cùng mẫu số.

- So sánh 2 phân số có cùng mẫu số với phạm vi cho trước.

- So sánh 2 phân số khác mẫu số.

- So sánh 2 phân số khác mẫu số với phạm vi cho trước.

Rút gọn phân số:

-Rút gọn phân số về dạng tối giản, không là hỗn số.

- Rút gọn phân số về dạng hỗn số

Phép cộng, trừ phân số:

- Cộng 2 phân số cùng mẫu số.

- Cộng 2 phân số khác mẫu số.

- Trừ 2 phân số cùng mẫu số.

- Trừ 2 phân số khác mẫu số.

Phép nhân, chia phân số:

- Nhân 2 phân số.

- Nhân phân số với số tự nhiên.

- Chia 2 phân số.

- Chia phân số cho số nguyên.

- Chia số nguyên cho phân số.

Ôn tập học kỳ I
Ôn tập học kỳ II

2. Các nút lệnh cơ bản trong Cùng học toán 4

Cùng học Toán 4

3. Cách làm bài trong phần mềm Cùng Học Toán 4

Gõ kết quả vào nơi có con trỏ chuột đang nhấp nháy (nếu không nhìn thấy con trỏ chuột nhấp nháy, hãy di chuột vào màn hình thực hiện phép tính và nháy đúp chuột). Có thể dùng chuột bấm vào các chữ số có trên màn hình hoặc gõ từ bàn phím. Khi gõ sai có thể dùng phím Delete để xoá, muốn di chuyển giữa các số dùng phím mũi tên.

Cách làm bài trong phần mềm Cùng Học Toán 4

Để ôn luyện môn toán lớp 4 tốt hơn, mời các bạn tham khảo các tài liệu môn toán lớp 4 sau đây:

Đánh giá bài viết
140 12.961
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm