Giải bài tập Tin học 5: Học toán với phần mềm cùng học toán 5

Giải bài tập Tin học lớp 5: Học toán với phần mềm cùng học toán 5 phần Học và chơi cùng máy tính - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 44 SGK Tin học lớp 5

Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép cộng, trừ số thập phân.

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

- Kết quả

Giải bài tập Tin học lớp 5

Bài thực hành 2 trang 44 SGK Tin học 5

Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép chia số thập phân cho số tự nhiên.

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5

Bài thực hành 3 trang 44 SGK Tin học 5

Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép chia số tự nhiên cho số thập phân.

Giải bài tập Tin học lớp 5

Lời giải:

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
18 1.437
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm