Giải bài tập Tin học 5: Những gì em biết (trang 59)

Giải bài tập Tin học lớp 5: Những gì em biết (trang 59) phần Em học vẽ 10 ngón - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 64 SGK Tin học lớp 5

Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?

T, I;

G, H;

F, J;

B, N.

Lời giải:

T, I;

G, H;

x

F, J;

B, N.

Bài 2 trang 64 SGK Tin học 5

Ngón tay nào nên dùng để gõ phím cách Space bar?

Ngón trỏ;

Ngón cái;

Ngón giữa;

Ngón út.

Lời giải:

Ngón trỏ;

x

Ngón cái;

Ngón giữa;

Ngón út.

Bài 3 trang 64 SGK Tin học 5

Điền các từ vị trí, gai, cơ sở vào các vị trí trống trong đoạn văn bản sau:

Lời giải:

Hàng phím cơ sở bao gồm các phím bắt đầu là A, S, D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím.

Bài 4 trang 64 SGK Tin học 5

Phím dài nhất của bàn phím là phím:

Backspace;

Space bar;

Shift;

Caps Lock.

Lời giải:

Backspace;

x

Space bar;

Shift;

Caps Lock.

Bài 5 trang 64 SGK Tin học 5

Hàng phím có chứa các phím A, K, L là hàng phím nào?

Hàng phím trên

Hàng phím dưới

Hàng phím cơ sở

Hàng phím số

Lời giải:

Hàng phím trên

Hàng phím dưới

x

Hàng phím cơ sở

Hàng phím số

Bài 6 trang 64 SGK Tin học 5

Hàng phím có chứa các phím Q, E, T là hàng phím nào?

Hàng phím trên

Hàng phím dưới

Hàng phím cơ sở

Hàng phím số

Lời giải:

x

Hàng phím trên

Hàng phím dưới

Hàng phím cơ sở

Hàng phím số

Bài thực hành 1 trang 63 SGK Tin học 5

Khởi động Word. Gõ khổ thơ sau:

Từ xa xưa thuở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng

Lời giải:

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 5

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
12 1.405
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm