Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải sách bài tập Tin học 5: Những gì em biết (trang 79)

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Những gì em biết (trang 79) - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 41 SBT Tin học lớp 5

Bạn Mai gõ từ “Tin học” với phông chữ .VnArial, cỡ chữ 12. Sau đó bạn Mai chọn từ đó và chọn lại phông chữ (chỉ hai phông: .VnArial và.VnTime) cũng như cỡ chữ (chỉ ba cỡ: 12, 18 và 22) để trình bày lại. Các kết quả được cho trong cột bên trái của bảng dưới đây.

Hãy đánh dấu √ tương ứng với cách chọn của Mai để có các kết quả đó.

Lời giải:

Những gì em biết (trang 79)

Bài 2 trang 42 SBT Tin học 5

Hãy đánh dấu chọn (√ ) vào các ô thích hợp để xác định kiểu chữ của mỗi dòng chữ “Lúa chín vàng” trong bảng sau:

Lời giải:

Những gì em biết (trang 79)

Bài 3 trang 44 SBT Tin học 5

Giả sử kí hiệu nút lệnh căn trái là số 1, nút lệnh căn giữa là số 2, nút lệnh căn phải là số , nút lệnh căn đầu hai bên là số 4. Hình dưới đây là một phần thanh công cụ trên màn hình soạn thảo Word, em hãy ghi kí hiệu bốn nút nêu trên vào các vòng tròn chỉ vào các nút đó.

Những gì em biết (trang 79)

Lời giải:

1, 2, 3, 4: Những gì em biết (trang 79)

Bài 4 trang 44 SBT Tin học 5

Chọn câu đúng trong những câu sau:

A) Sau khi chọn văn bản, để căn đều hai bên em nháy nút Những gì em biết (trang 79), sau đó nháy nút Những gì em biết (trang 79)

B) Sau khi chọn văn bản, để căn đều hai bên em nháy nút Những gì em biết (trang 79)

C) Sau khi chọn văn bản, để căn đều hai bên em nháy nút Những gì em biết (trang 79)

D) Sau khi chọn văn bản, để căn đều hai bên em nháy nút Những gì em biết (trang 79)

Lời giải:

Câu trả lời đúng là: C

Bài 5 trang 45 SBT Tin học 5

Giả sử kí hiệu nút sao (copy) là số 1, nút dán (paste) là số 2. Hình dưới đây là thanh công cụ chuẩn trên màn hình soạn thảo Word, em hãy ghi kí hiệu hai nút trên vào các vòng tròn chỉ vào các nút đó.

Những gì em biết (trang 79)

Lời giải:

1.

Những gì em biết (trang 79)

2.

Những gì em biết (trang 79)

Bài 6 trang 46 SBT Tin học 5

Tìm các câu đúng trong những câu sau:

A) Có thể sao chép một phần văn bản bằng cách chọn phần văn bản đó rồi kéo thả chuột tới vị trí cần sao chép.

B) Có thể sao chép một phần văn bản bằng cách chọn phần văn bản rồi nháy nút Dán.

C) Sau khi chọn phần văn bản và nháy nút cắt (cut) có thể sao chép phần văn bản này vào nhiều vị trí mới khác nhau trên văn bản trừ vị trí cũ.

D) Có thể sao chép một phần văn bản bằng cách lần lượt thực hiện các bước sau:

1. Chọn phần văn bản đó

2. Nháy nút Sao Những gì em biết (trang 79)

3. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí cần sao chép

4. Nháy nút Dán Những gì em biết (trang 79)

Lời giải:

Câu trả lời đúng là: D

T1 trang 42 SBT Tin học 5

Em hãy gõ đoạn trích trang 67, Tiếng Việt 5, tập một như mẫu sau:

Răng của chiếc cào

Làm sao nhai được?

Mũi thuyền rẽ nước

Thì ngửi cái gì?

Cái ấm không nghe

Sao tai lại mọc? …

QUANG HUY

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Trừ dòng cuối, các chữ có phông .VnArial, cỡ 12.

• Dòng cuối: “QUANG HUY” có phông .VnArialH, cỡ 10, nét đậm.

• Các từ “Răng”, “Mũi” và “tai” nét đậm và nghiêng.

• Bài thơ căn giữa.

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Những gì em biết (trang 79) bao gồm 7 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập soạn thảo - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 5

    Xem thêm