Giải bài tập Tin học 5: Tạo bảng trong văn bản

Giải bài tập Tin học lớp 5: Tạo bảng trong văn bản phần Em tập soạn thảo - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 88 SGK Tin học lớp 5

Em sử dụng nút lệnh nào để tạo bảng trong văn bản?

Lời giải:

- Sử dụng nút lệnh để tạo bảng trong văn bản: Tạo bảng trong văn bản

Bài 2 trang 88 SGK Tin học 5

Khi nháy nút lệnh để tạo bảng Tạo bảng trong văn bảnem chỉ thấy có 4 hàng và 5 cột như hình bên. Như vậy, em chỉ có thể tạo bảng gồm 4 hàng và 5 cột.

Tạo bảng trong văn bản

Đúng.

Sai. Có thể kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết.

Sai. Có thể chèn thêm hàng mới cho bảng.

Lời giải:

- Câu trả lời sai là: Sai. Có thể kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết.

Bài 3 trang 88 SGK Tin học 5

Hãy chọn các phát biểu đúng

Chỉ có thể tạo bảng gồm các cột có độ rộng bằng nhau

Có thể căn lề văn bản trong một ô của bảng giống như trên trang văn bản

Chỉ có thể chèn thêm hàng vào bảng ở phía trên hàng có con trỏ soạn thảo

Có thể trình bày văn bản trong các ô với chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.

Lời giải:

- Các phát biểu đúng là:

Chỉ có thể tạo bảng gồm các cột có độ rộng bằng nhau

x

Có thể căn lề văn bản trong một ô của bảng giống như trên trang văn bản

Chỉ có thể chèn thêm hàng vào bảng ở phía trên hàng có con trỏ soạn thảo

x

Có thể trình bày văn bản trong các ô với chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.

Bài thực hành 1 trang 85 SGK Tin học 5

Khởi động Word và tạo một bảng có 4 hàng và 3 cột

Lời giải:

- Bước 1: Tại cột Insert, chọn Table và kéo chuột sao cho chọn 4 hàng, 3 cột như trong hình

Tạo bảng trong văn bản

- Kết quả

Tạo bảng trong văn bản

Bài thực hành 2 trang 85 SGK Tin học 5

Soạn thảo nội dung vào bảng theo mẫu:

Tạo bảng trong văn bản

Lời giải:

Kết quả:

Tên bài hát

Nhạc

Lời thơ

Cho con

Phạm Trọng Cầu

Tuấn Dũng

Đi học

Bùi Đỉnh Thảo

Minh Chính

Bụi phấn

Vũ Hoàng

Lê Văn Lộc

Bài thực hành 3 trang 86 SGK Tin học 5

Thay đổi độ rộng các cột của bảng đã tạo trong bài thực hành T2 sao cho cân đối với nội dung trong các ô.

Lời giải:

- Kết quả:

Tên bài hát

Nhạc

Lời thơ

Cho con

Phạm Trọng Cầu

Tuấn Dũng

Đi học

Bùi Đỉnh Thảo

Minh Chính

Bụi phấn

Vũ Hoàng

Lê Văn Lộc

Bài thực hành 4 trang 86 SGK Tin học 5

Với bảng đã tạo trong bài thực hành T3, hãy thêm một vài hàng mới và sau đó xoá các hàng vừa thêm vào. Cuối cùng thêm các hàng có nội dung sau:

Lời giải:

Tên bài hát

Nhạc

Lời thơ

Cho con

Phạm Trọng Cầu

Tuấn Dũng

Đi học

Bùi Đình Thảo

Minh Chính

Bụi phấn

Vũ Hoàng

Lê Văn Lộc

Đội ca

Phong Nhã

Phong Nhã

Hạt gạo làng ta

Trần Việt Bính

Trần Đăng Khoa

Bài thực hành 5 trang 87 SGK Tin học 5

Em hãy tạo và trình bày tờ lịch tháng 1 năm 2012 theo mẫu sau:

Tạo bảng trong văn bản

Lời giải:

Tạo bảng trong văn bản

Bài thực hành 6 trang 87 SGK Tin học 5

Em hãy tạo một bảng ghi điểm kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt và Tin học trong tháng vừa qua của các bạn trong tổ.

Lời giải:

Họ và tên

Toán

Tiếng Việt

Tin học

Trần Văn A

10

9

8

Trần Thị B

8

7

6

Lương Văn C

9

9

8

Bài thực hành 7 trang 88 SGK Tin học 5

Em hãy lập và trình bày một bảng ghi những số điện thoại cần thiết, ví dụ: 113: Gọi cứu hoả 116: Hỏi số điện thoại 100118: Tự thử chuông 115: Gọi cấp cứu 100117: Hỏi giờ 119: Báo sửa điện thoại

Lời giải:

Số

Cơ quan

113

Gọi cứu hoả

116

Hỏi số điện thoại

100118

Tự thử chuông

115

Gọi cấp cứu

100117

Hỏi giờ

119

Báo sửa điện thoại

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 1.447
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 5

Xem thêm