Giải sách bài tập Tin học 5: Tạo bảng trong văn bản

Giải sách bài tập Tin học 5: Tạo bảng trong văn bản - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 50 SBT Tin học lớp 5

Em hãy đánh dấu √ vào ô vuông dưới nút chèn một bảng vào trong văn bản trong hình dưới đây:

Tạo bảng trong văn bản

Lời giải:

Nút chèn bảng là: Tạo bảng trong văn bản

Gợi ý: Nút chèn một bảng vào văn bản có biểu tượng là một bảng 4 dòng 3 cột. Nếu em dừng con trỏ chuột trên biểu tượng sẽ thấy hiện lên chữ “Insert Table”.

Bài 2 trang 50 SBT Tin học 5

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước cần thực hiện để chèn một bảng vào trong văn bản

A) Kéo thả chuột đến ô (3, 4)

Tạo bảng trong văn bản

B) Nháy chuột vào nút Tạo bảng trong văn bản

C) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản

D) Xác định số hàng, số cột của bảng cần tạo (giả sử 3 hàng, 4 cột)

Lời giải:

Các bước thực hiện được sắp xếp theo thứ tự: D → C → B → A

Bài 3 trang 51 SBT Tin học 5

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng.

B) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 5 cột.

C) Có thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng và nhiều hơn 5 cột

D) Các câu trên đều sai.

Lời giải:

Gợi ý: Sau khi nháy vào nút Insert Table, từ góc trên bên trái em có thể kéo thả chuột sang phải và xuống dưới để mở rộng bảng

Câu trả lời đúng là: C

T1 trang 51 SBT Tin học 5

Em hãy tạo bảng có 3 hàng, 4 cột để ghi lịch học một ngày của em.

Lời giải:

Hướng dẫn: Em thực hiện theo thứ tự sau:

Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản.

Bước 2. Nháy chuột vào nút

Bước 3. Kéo thả chuột tới ô thuộc hàng 3, cột 4

Bước 4. Nháy chuột vào từng ô của bảng đã tạo và gõ chữ trong ô đó. (Lưu ý. Khi soạn thảo nội dung trong các ô, có thể nhấn phím Tab để chuyển từ ô hiện tại sang ô mới. Cũng có thể dùng nhóm phím mũi tên để di chuyển sang ô mới).

THỜI KHOÁ BIỂU

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

2

3

4

T2 trang 52 SBT Tin học 5

Em hãy tạo thời khoá biểu của em (là bảng có 5 hàng, 6 cột):

Lời giải:

Hướng dẫn: Thực hiện các bước như bài T1, nhưng tại bước 3 em cần kéo thả chuột sang phải và xuống dưới để tới được ô thuộc hàng 5, cột 6.

T3 trang 52 SBT Tin học 5

Từ thời khoá biểu đã tạo ở bài T2, em hãy thêm 4 hàng (một hàng để ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, ba hàng để ghi thời khoá biểu buổi chiều). Mẫu dưới đây là một thời khoá biểu các ngày trong tuần (buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết).

Lời giải:

Hướng dẫn: Để thêm các hàng phía dưới em có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của hàng cuối cùng, nháy chọn Table → Insert → Rows Below.

Cách 2: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bên phải ô cuối cùng của một hàng sau đó nhấn phím Enter sẽ có hàng mới ngay dưới.

Em có thể xoá một hàng bằng cách đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của hàng này rồi nháy chọn Table → Delete → Rows.

Em có thể xoá một cột bằng cách đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của cột này rồi nháy chọn Table → Delete → Columns.

Trong mỗi ô em có thể gõ văn bản với trình bày kiểu, nét, màu chữ và căn lề như soạn thảo văn bản thông thường.

THỜI KHOÁ BIỂU

Trường:

Lớp:

Họ và Tên:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chào cờ

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tiếng Việt (câu)

Tiếng Anh

Tập đọc

Khoa học

HĐ tập thể

Tin học

Tập làm văn

Toán

Tập làm văn

Tập đọc

Tin học

Toán

Khoa học

Toán

Toán

Toán

Thể dục

Thể dục

Chính tả

Lịch sử

Đạo đức

Địa lí

Tiếng Việt

Kĩ thuật

Mĩ thuật

Kể chuyện

Tự học

Tự học

Tự học

Tự học

Tự học

Sinh hoạt lớp

T4 trang 53 SBT Tin học 5

Bạn Mai sưu tầm được 20 bài hát thiếu nhi sau đây:

1. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, của Phong Nhã.

2. Bác Hồ - Người cho em tất cả, của Hoàng Long – Hoàng Lân.

3. Bàn tay của mẹ, của Bùi Đình Thảo – Tạ Hữu Yên.

4. Bụi phấn, của Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc.

5. Ca ngợi Tổ quốc, của Hoàng Vân.

6. Chiếc đèn ông sao, của Phạm Tuyên.

7. Cánh chim tuổi thơ, của Phan Long.

8. Cho con, của Phạm Trọng Cầu – Tuấn Dũng.

9. Đếm sao, của Văn Chung.

10. Đi học, của Bùi Đình Thảo – Minh Chính.

11. Đội ta lớn lên cùng đất nước, của Phong Nhã.

12. Đưa cơm cho mẹ đi cày, của Hàn Ngọc Bích.

13. Em như chim bồ câu trắng, của Trần Ngọc.

14. Hạt gạo làng ta, của Trần Viết Bình – Trần Đăng Khoa

15. Khi tóc thấy bạc trắng, của Trần Đức.

16. Ngày đầu tiên đi học, của Nguyễn Ngọc Thiện – Viễn Phương.

17. Reo vang bình minh, của Lưu Hữu Phước.

18. Thiếu nhi thế giới liên hoan, của Lữu Hữu Phước.

19. Trái đất này là của chúng mình, của Trương Quang Lục – Định Hải.

20. Trường làng tôi, của Phạm Trọng Cẩu.

Lời giải:

Hướng dẫn:

Trước hết em cần xác định số hàng, số cột của bảng (có thể là 3 cột, 21 hàng).

Để tạo một bảng có số hàng lớn, em có thể nháy chọn Table → Insert → Table. Khi đó sẽ xuất hiện một cửa sổ như hình bên. Em cần gõ vào số cột và số hàng, rồi nháy nút OK.

Mỗi bảng nên có một tên. Em hãy tự đặt cho bảng một tên thích hợp và trang trí cho đẹp. Hàng đầu tiên của bảng gọi là hàng tiêu đề dành ghi tên của các cột. Tên các cột nên dùng phông, cỡ và nét chữ riêng.

TT

Tên bài hát

Tên nhạc sĩ – người sáng tác

1

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Phong Nhã

2

Bác Hồ - Người cho em tất cả

Hoàng Long – Hoàng Lân

3

Bàn tay của mẹ, của Bùi Đình Thảo

Tạ Hữu Yên

4

Bụi phấn

Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc

5

Ca ngợi Tổ quốc

Hoàng Vân

6

Chiếc đèn ông sao

Phạm Tuyên

7

Cánh chim tuổi thơ,

Phan Long

8

Cho con

Phạm Trọng Cầu – Tuấn Dũng

9

Đếm sao

Văn Chung

10

Đi học

Bùi Đình Thảo – Minh Chính

11

Đội ta lớn lên cùng đất nước

Phong Nhã

12

Đưa cơm cho mẹ đi cày

Hàn Ngọc Bích

13

Em như chim bồ câu trắng

Trần Ngọc

14

Hạt gạo làng ta

Trần Viết Bình – Trần Đăng Khoa

15

Khi tóc thấy bạc trắng

Trần Đức

16

Ngày đầu tiên đi học

Nguyễn Ngọc Thiện – Viễn Phương

17

Reo vang bình minh

Lưu Hữu Phước

18

Thiếu nhi thế giới liên hoan

Lữu Hữu Phước

19

Trái đất này là của chúng mình

Trương Quang Lục – Định Hải

20

Trường làng tôi

Phạm Trọng Cẩu

T5 trang 55 SBT Tin học 5

Bạn Mai đã tạo và trình bày Lịch tháng 9 năm 2011 như hình bên dưới. Em hãy tạo Lịch tháng 12 năm nay.

Lời giải:

Em chỉ cần tạo bảng ghi các ngày của tháng 12 năm 2011 đúng với thứ trong tuần. Phần trang trí hình vẽ sẽ đề cập ở bài học sau.

Trong mẫu trên, hàng tiêu đề của bảng ghi tên các thứ trong tuần bằng từ tắt tiếng Anh (SUN: Sunday – Chủ nhật; MON: Monday – Thứ hai…)

Cột đầu tiên ghi các ngày chủ nhật em có thể dùng màu chữ là đỏ (thường dùng cho các ngày lễ, ngày nghỉ) bằng cách nháy nút để chọn màu.

Tạo bảng trong văn bản

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Những gì em biết (trang 79) bao gồm 3 câu hỏi và 5 bài thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập soạn thảo - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 799
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm